Önemli Hususlar

-A +A

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yapılır. Başvurunun tamamlanması için sistem üzerinden başvuruya onay verilmesi yeterlidir.  Sisteme eksik veya yanlış bilgi/belge ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış başvurular işleme konulmayacaktır. Başvuru tamamlandıktan sonra hiçbir belgenin imzalı kopyasının TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığına gönderilmesine gerek yoktur. BİDEB'e posta ile gönderilen belgeler işleme alınmayacak ve imha edilecektir. Destek kararı başvuru sahiplerine bildirildikten sonra TAAHHÜTNAME belgesini kendilerine belirtilen süre içerisinde BİDEB'e posta ile iletmeleri gerekmektedir.