Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları

-A +A

Araştırma projeleri en çok 12 aylık süre ile desteklenir.  Destek alanlar destek kararının TÜBİTAK web sayfasında ilan edilmesini takip eden en çok bir yıl içinde projesini tamamlamak zorundadır.

2022 yılından itibaren maksimum destek tutarı 6000 TL'dir.

Online başvuruda girişi yapılacak IBAN numarası mutlaka proje yürütücüsü öğrenciye ait olmalıdır.
 
Öğrenci ve danışmanlara harcırah ya da yevmiye ödemesi yapılmamaktadır.

Konaklama harcamaları destek kapsamına dahil edilemez.