Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları

-A +A

Araştırma projeleri en çok 12 aylık süre ile desteklenir.  Destek alanlar destek kararının TÜBİTAK web sayfasında ilan edilmesini takip eden en çok bir yıl içinde ve her durumda lisans öğrenimlerini bitirmeden projesini tamamlamak zorundadır.

2020 yılından itibaren maksimum destek tutarı 4.000 TL'dir.