Destek Kapsamı

-A +A

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan önlisans ve lisans öğrencisinin/öğrencilerinin hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı giderleri için hibe desteği sağlanır. 2020/2 dönemi itibarıyla konferans katılım, yayın ve patent masrafları proje bütçesine dahil edilemez.