Yükümlülükler

-A +A
  • Desteklenen aday (varsa proje ortakları) ve akademik danışmanı, araştırmanın yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve bilimsel yayın kurallarına uymak zorundadır. Yukarıda belirtilen kurallara aykırı davranılması halinde ilgililer hakkında AYEK yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır. Proje yürütücüsünün ve varsa proje ortaklarının akademik danışman değişikliği talebi ilgili Grup Koordinatörü tarafından karara bağlanır.
  • Değerlendirme sonuçlarının açıklandığının TÜBİTAK web sayfasında duyurulmasını takip eden en çok 12 ay içinde ve her hâlükârda lisans öğrenimlerini bitirmeden proje yürütücüleri sonuç raporu sisteme yüklemelidir.