Başvuru Formları

-A +A

1) Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler

  1. TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış araştırma önerisi,
  2. Projenin yürütüleceği bölümden alınacak TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış bölüm onay yazısı,
  3. Gerekli olması halinde Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi,
  4. Proje yürütücüsü ve varsa proje ortaklarına ait güncel tarihli onaylı transkript (ıslak imzalı, e-imzalı veya e-devletten alınan transkriptler kabul edilmektedir),

2) Destek Kazanılması Halinde Gönderilecek Belge

  1. Taahhütname