Başvuru Formları

-A +A

1) Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler

  1. TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış araştırma önerisi,

2) Destek Kazanılması Halinde Gönderilecek Belge

  1. Taahhütname,
  2. Projenin yürütüleceği bölümden alınacak TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış bölüm onay yazısı
  3. Gerekli olması halinde Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi