Başvuru Formları

-A +A

1) Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler

  1. TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış araştırma önerisi,
  2. TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış bölüm onay yazısı,
  3. Gerekli olması halinde Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi,
  4. Proje yürütücüsü ve varsa proje ortaklarına ait güncel tarihli onaylı transkript (e-imzalı olabilir).

2209-A 2020/2 Dönemi başvuruları Covid-19 salgını dolayısı ile beyan usulu ile alınacaktır. Bu doğrultuda başvuru sırasında yüklenmesi zorunlu tutulan tek belge proje önerisi belgesidir. Başvuru sırasında; Onaylı transkript (ıslak imzalı veya e-imzalı), bölüm onay yazısı (ıslak imzalı veya e-imzalı) ve taahhütname (ıslak imzalı) belgelerinin yüklenmesi zorunlu tutulmamıştır, fakat isteğe bağlı olarak yüklenebilecektir. Bu belgeler proje yürütücülerinden daha sonra talep edilecek ve sisteme yüklenmesi istenecektir.

2) Destek Kazanılması Halinde Gönderilecek Belge

  1. Taahhütname