Değerlendirme Kriterleri

-A +A
  • Adayın bilimsel/araştırma yetkinliği,
  • Araştırma önerisinin bilimsel ve teknolojik değeri,
  • Başvurunun, adayın kariyer gelişimine, ev sahibi kuruma ve Türkiye’ye katkısı,
  • Araştırmanın yapılabilirliği.