Burs Süresi ile İlgili İşlemler

-A +A
 1. Bursiyerin araştırmasını TÜBİTAK tarafından kendisine tahsis edilen süre içerisinde bitirmesi esastır. Bu süre içerisinde araştırmasını tamamlayamayan ve 24 aydan kısa süre ile desteklenen bursiyerler burs süresinin bitimine en az 2 ay kala aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte süre uzatımı talep edebilirler.
 • Burs süre uzatımı talep formu,
 • Talep edilen ek sürede yapılacak çalışmalara ilişkin çalışma raporu,
 • Danışman(lar) tarafından hazırlanmış, bursiyerin destek aldığı süre boyunca yaptığı çalışmaların özeti ve süre uzatma talebine ilişkin gerekçeli yazı.
 • Araştırmanın başlangıcından itibaren yaptığı çalışmanın ayrıntılı raporu,

Süre uzatımı talebi GYK tarafından görüşülen bursiyerlere burslu/burssuz ek süre verilebilir. Burssuz süre uzatımları GYK kararı ile burslu süre uzatımları ise GYK önerisi ve Başkanlık onayı ile kesinleşir.

 1. Burs uzatma süresi, bursiyerin destek aldığı sürenin yüzde ellisini aşamaz.
 2. Bursiyerin araştırmasını araştırma süresinden önce bitireceğini öngörmesi halinde burs süresinin kısaltımı için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte BİDEB’e yapacağı başvuru, GYK tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.
 • Bursiyerin gerekçeli dilekçesi,
 • Danışmandan alınan yazı,
 • Araştırmanın başlangıcından itibaren yaptığı çalışmanın ayrıntılı raporu.
 1. Burs desteği başladıktan sonra GYK tarafından kabul edilebilir mazeret veya mücbir sebeplere dayalı olarak burs desteğinin durdurulmasını gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde; bursiyer ve danışman(lar), söz konusu durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen 15 gün içerisinde gerekçeli bir dilekçe ile BİDEB’e başvurmalıdır. Destek, GYK kararı ile en fazla 12 ay süre ile durdurulabilir. Bu süre içerisinde bursiyere herhangi bir ödeme yapılmaz.
 2. GYK kararı ile durdurma kararı verilen destekler bursiyer ve danışman(lar)’ın talebi ile GYK kararı ile tekrar başlatılabilir. Bu durumda durdurma süresi burs süresine ilave edilir.
 3. Durdurma süresi içerisinde desteğin tekrar başlatılmasına ilişkin bursiyer ve danışman(lar) tarafından herhangi bir talep gelmemesi durumunda, bursiyerin desteği GYK önerisi ve Başkanlık kararı ile yürürlükten kaldırılır veya iptal edilir.
 4. Türkiye’de herhangi bir kurum/kuruluşta ücretli çalışan bursiyerler GYK tarafından uygun görülecek mazeretler kapsamında araştırma süresi içerisinde en fazla araştırma süresinin 1/8 oranına (Örn: Araştırma süresi 320 gün. İzin süresi 320/8=40 gün) kadar zamanını çalıştığı kuruluşta geçirebilir. Bursiyerin çalıştığı kurumda geçirmek istediği süreyi ve mazeretini belirten dilekçesi GYK tarafından görüşülür ve karara bağlanır. Burisyerin çalıştığı kurum/kuruluşta bulunduğu süre boyunca projesi durdurulmaz, burs ve destek ödemeleri devam eder.