Önemli Hususlar

-A +A

Başvuru sırasında hazırlanacak araştırma önerisi ve CV, belirlenen formatta olmalı ve Türkçe doldurulmalıdır. Farklı formatta hazırlanmış CV ve Araştırma Önerisi kabul edilmeyecektir. Başvurunuzu hazırlarken “Araştırma Önerisinin Unsurları” dokümanından yararlanabilirsiniz. İlgili formlar Başvuru modülünde Başvuru Formları içerisinde yer almaktadır.

Kurum kabul yazısı, araştırma yapılacak kurumun en üst yetkilisinden alınmalıdır. Üniversiteler için en üst yetkili Rektör ya da Rektör Yardımcısı, araştırma enstitüleri için ise enstitü müdürü ya da müdür yardımcısı olarak kabul edilmektedir. Başvurunuzu hazırlarken Kurum Kabul Yazısı Örneğinden yararlanabilirsiniz. Kurum Kabul Yazısı Örneği Başvuru formları içerisinde yer almaktadır.

Başvuru belgelerinin eksiksiz olarak online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Başvuru süresince başvuru sistemi açık kalacaktır. Bu süre içerisinde, başvurunuzu onaylamadan önce bilgilerinizde değişiklik yapabilir ve yeni evrak yükleyebilirsiniz.