e-Başvuru

-A +A

Başvuru yöntemi

Başvurular program web sayfasında her yıl yayımlanan tarihler arasında e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. 

Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten ıslak imzalı bir dilekçenin BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

 Başvuru belgeleri

 1. TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış araştırmacı imzasını taşıyan araştırma önerisi,
 2. TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış özgeçmiş,
 3. Doktora diplomasının onaylı fotokopisi,
 4. Doktorasını yurt dışında yapanlar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi (bursun başlatılması sırasında sunulabilir),
 5. Araştırma yapılacak kurum/kuruluşun en üst yetkilisi tarafından onaylanmış kabul yazısı,
 6. Aday bir kuruluşta çalışıyorsa, araştırma süresince adayın ücretli veya ücretsiz izinli olacağını belirten, çalıştığı kurum/kuruluşun en üst yetkilisinden alınmış izin belgesi, 
 7. Adaya danışmanlık yapacak öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanmış, yapılacak araştırmanın adayın bağlı bulunduğu ve araştırma yapacağı/yaptığı kuruluşlara olası katkılarını açıklayan yazı
 8. Adaya danışmanlık yapacak olan öğretim üyesinin/üyelerinin özgeçmişi ve yayınları,

 

Bursun başlatılabilmesi için istenilen belgeler

Adayın, bursa hak kazandığı tarihten itibaren 6 ay içinde çalışmasına başlaması gerekmektedir. Bu süre içinde GYK tarafından kabul edilecek geçerli bir mazeret (sağlık, ailevi sebepler, mücbir sebep vb.) öne sürmeksizin çalışmalarına başlamayanların bursu başlatılmaz. Geçerli bir mazeret ile çalışmaya başlanamaması halinde, bursiyerin gerekçeli başvurusu üzerine çalışmaya başlama tarihi GYK kararı ile uzatılabilir.

Bursiyer, ilgili üniversite/kurumda çalışmaya başladıktan sonra;

 1. Başvuru sırasında sisteme yüklenen belgelerden; (1), (3), (4), (5), (6), (7) bendlerinde belirtilen belgelerin asılları veya onaylı fotokopileri,
 2. Adayın kendisi ve birlikte çalışacağı akademik danışmanı tarafından imzalanmış olan TÜBİTAK tarafından düzenlenmiş taahhütname,
 3. Adayın birlikte çalışacağı akademik danışmanı tarafından imzalanmış ve adayın araştırmaya başlama tarihini kesin olarak belirten araştırma başlama yazısı,
 4. Araştırmacının adına açılmış banka hesap bilgileri,
 5. Gerekli ise ilgili Etik Kurul Belgesi

BİDEB’e ulaştırılır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra adayın bursu başlatılır.