Destek Kapsamı

-A +A
 1. Bu program kapsamında verilen destekler aşağıdaki gibidir;
 • Araştırma bursu,*
 • Araştırma desteği.

*Araştırmanın yürütüleceği kuruluşun Ar-Ge veya tasarım merkezine sahip özel sektör kuruluşu veya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri olması durumunda bursun en az %25’i ilgili kuruluş tarafından karşılanır.

 1. Program kapsamında araştırmacılar, "Ek Desteklere İlişkin Hükümler" bölümünde belirtilen programlar ve belirtilen koşullar dâhilinde aşağıdaki faaliyetlerden ayrıca faydalanabilirler.
 • Yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklere katılım desteği,
 • Bilimsel eğitim etkinliği desteği. 

EK DESTEKLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği

 1. Program kapsamında araştırmacılar, araştırma süresi içerisinde 2224 – A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı ve 2224 – B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı’nın başvuru kriterlerini sağlamak koşuluyla bir defaya mahsus destek alabilirler.**

**Bu destekler 2224-A ve 2224-B programlarında uygulanan yıl sınırlandırılması dışındadır.

 1. Bilimsel etkinliklere katılım destekleri yurt içinde sürdürülen araştırmanın ilk 6 ayı tamamlanmadan kullanılamaz. İlk 6 ay sonunda gelişme raporu izleyiciler tarafından kabul edilmiş olan araştırmacılar bilimsel etkinliklere katılım desteklerinden faydalanabilirler.

Bilimsel Eğitim Etkinliği Desteği

 1. Program kapsamında araştırmacılar, aşağıdaki kriterleri sağlamak koşulu ile 2237 – A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği’nden faydalanabilirler.
 • 2218 programı kapsamında sonuç raporunu sunmuş ve sonuç raporu izleyiciler tarafından kabul edilmiş olmak, 
 • 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programının başvuru koşullarını sağlıyor olmak,
 • Düzenlenecek olan teorik/uygulamalı bilimsel eğitim etkinliğinin doktora sonrası araştırma konusu ya da süreçte elde edilen bilgi birikimi ile ilişkili olması.
 1. 1. maddede belirtilen koşulları sağlayan araştırmacılar destek süresinin bitiminden itibaren 12 ay içerisinde 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği ’ne başvuru yapabilirler. Bilimsel değerlendirme sonucunda GYK tarafından 2218 bursiyerleri için ayrıca belirlenmiş olan baraj puanın üzerinde puan alan araştırmacılar desteklenecektir.

TÜBİTAK Destekli Projelerde Görev Alma / TÜBİTAK Desteklerinden Yaralanma

TÜBİTAK’ın yürüttüğü diğer programlardan ya da desteklediği projelerden burs, ücret, proje teşvik ikramiyesi (PTİ) vb. hakkı elde edenlerin bu program kapsamında desteklenmeleri durumunda burslarını başlatabilmeleri için burs, ücret, PTİ vb haklarından feragat etmesi gerekmektedir. Bu koşullarda projelerine devam etmelerinde sakınca yoktur.