Kimler Başvurabilir

-A +A

Başvuru Koşulları

  1. T.C. vatandaşı olmak,
  2. Doktora veya tıpta/diş hekimliğinde uzmanlığını tamamlamış olmak ya da son başvuru tarihi itibariyle doktora tez sınavında başarılı olduğunu belgelendirmek,
  3. Türkiye’deki bir üniversite veya araştırma kurumundan davet yazısı almış olmak,
  4. Ücretli olarak bir kuruluşta çalışılıyorsa, doktora/uzmanlık sonrası araştırmasını, çalışmakta olduğu kuruluşun bulunduğu ilden başka bir ilde yapacak/yapıyor olmak,
  5. Doktora sonrası araştırmasını, doktorasını/uzmanlığını almış olduğu üniversitenin dışında ve başka bir ilde bulunan üniversitede başka bir danışmanla birlikte yapacak/yapıyor olmak,
  6. Bu programdan toplam 2 yıl yararlandıktan sonra en az 3 yıl ara vermiş olmak,*
  7. Bu programdan daha önce yararlanmış adaylar için kendisine tahsis edilen burs süresi kadar yurt içinde ilgili bir işte çalışmış olmak.

* Aday programa, çalışmasını farklı kurumlarda farklı danışmanlarla yapmak kaydıyla toplamda 2 yılı aşmamak üzere birden fazla başvuru yapabilir.