TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 8

8
Bülten
MART
2016
Kocaeli BilimMerkezine Dinamik Dünya Galerisi
TÜBİTAK tarafından yaptırılan 72 yeni bilimsel düzeneğin
yer aldığı Dinamik Dünya Galerisi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık tarafından Kocaeli Bilim Merkezi’nde açıldı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, serginin açılı-
şında yaptığı konuşmada, hayattaki en büyük gücün bilgi
olduğunu belirterek, Dünyanın en güçlü devletlerinin bilim
ve teknolojide de gücünü gösterdiğini, bilim ve teknoloji se-
viyesinin ülkelerin durumunu belirlediğini kaydetti.
Ülkemizi bilim ve teknolojide Dünya’nın en güçlü lider ül-
kelerindenbiri yapmak zorunda olduğumuza değinenBakan
Işık, “Sevgili çocuklarımıza ve gençlerimize bilimi sevdirme-
den bunu başaramayız. Bilimi sevmeden bilimle uğraşılmaz.
Bilim talep etmekle olur. İstemeyene Allah bilgiyi vermez. Bi-
lim insanı olmak çileye, zorluğa ve meşakkate talip olmaktır.
Bilimi çocuk yaşlarda sevdirme zorunluluğumuz var. Eğer bir
yavrumuza bilimi sevdirirsek uygun iklim de oluşursa o eski
parlak günlerimizi tekrar yakalarız” diye konuştu.
Bilim ve teknolojinin gelişmesi için her şeyi yaptıklarını
belirten Işık, verdikleri en önemli desteklerden birinin ço-
cuklara bilimi sevdirmek için bu merkezleri açmak olduğunu
kaydetti. Işık, Kocaeli Bilim Merkezi’nin yaşayan bir merkez
olduğunu ifade ederek, buranın bir müze gibi gezilmemesi
gerektiğini bildirdi.
Türkiye’de eğitim sisteminin hala teorik olduğunu, her
şeyin kağıt üzerinde verilmeye çalışıldığını aktaran Işık,
öğrencinin küçük yaşta dokunarak öğrenmesinin eğitim
sisteminde daha tam olarak oturmadığını ifade etti. Bilim
merkezlerinde bunu aşmaya çalıştıklarını kaydeden Bakan
Işık, ailelerin hafta sonunu bilim merkezlerinde geçirmesini
istedi.
“2023 yılına kadar bütün illerimizde bilimmerkezlerimizi
kurmak istiyoruz”
İstanbul’da dünya çapında bilim merkezi kuracaklarını
vurgulayan Bakan Işık, “Hedefimiz, 2023 yılına kadar bütün
illerimizde bilim merkezlerimizi kurmak. Bu çağ dijital çağ.
4. sanayi devrimine dünya hızla gidiyor. Türkiye, ilk 3 sanayi
devrimini tribünden izledi, biraz geriden takip etti. Şimdi 4.
sanayi devrimini tribünden izleyen, geriden takip eden de-
ğil, bu 4. sanayi devriminin içinde bulunmak için önemli ça-
lışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda Intel’le birlikte bu bilim
merkezi içinde sanayi 4.0 laboratuvarı kuruyoruz. Sanayinin
kalbi Kocaeli, sanayi 4.0’ın kalbi de Kocaeli olacak. Daha kü-
çük yaşta yavrularımızın dijital üretimin ne olduğunu gör-
meleri, bu noktada merak uyandırmaları ve çocuklarımızın
geleceğe şimdiden hazırlanmalarını sağlamak istiyoruz. “
“Başıma bir icat çıkarma’ cümlesini artık kullanmayalım.
Aksine ‘Yavrum şu konuda sen ne düşünüyorsun, şu işi daha
iyi nasıl yaparsın’ sorusunu çocuklara soralım. Artık aileler,
çocukların proje ödevlerini yapmasın. Sizler rehberlik yapın
ama ödevi yapmayın. Çocuklara iyilik yapmıyorsunuz. Şu
anda Türkiye’nin en önemli açıklarından biri proje kültürü.
Proje yapmayı yeteri kadar bilmiyoruz. Bu kültür çocuk yaş-
larda kazanılır. Öğretmenlerden ricamız, çocukların gelişim
düzeyine göre ödev verin” diye konuşan Bakan Işık, Mer-
kezdeki düzeneklerin yerli üretilmesinin önemine değindi.
Bakan Işık, “Düzenekleri ithal edemeyiz. Buna büyük kaynak
K o c a e l i B i l i m M e r k e z i n e D i n a m i k D ü n y a G a l e r i s i
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook