TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 10

10
Bülten
MART
2016
B i r l e ş i k K r a l l ı k R e k t ö r l e r H e y e t i
Birleşik Krallık Rektörler Heyeti TÜBİTAK’ı Ziyaret Etti
Türk-İngiliz Bilim ve İnovasyon Yılı kapsamında Birleşik
Krallık’taki sekiz üniversiteyi temsilen bir rektör heyeti, İngil-
tere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Bilim Başdanış-
manı Robin Grimes, British Council ve İngiltere Yüksek Öğ-
renim Heyeti ile birlikte TÜBİTAK’ta görüşmelerde bulundu.
15 Şubat 2016 tarihinde Kurumumuza gerçekleştirilen zi-
yarette Robin Grimes ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Er-
gin arasında ilk önce Türk-İngiliz Bilim ve İnovasyon Yılı kap-
samında gerçekleştirilen işbirlikleri görüşüldükten sonra,
Birleşik Krallık Rektörleri’nin de katkılarıyla Bilim ve İnovas-
yon Yılı’nın sonuçları ve geleceğe etkileri, işbirliğinin ilerle-
yen yıllarda nasıl devam ettirilebileceğine ilişkin öneriler ve
gelecek yıllardaki olası işbirliği alanları hakkında görüşüldü.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, Türk-İngiliz Bilim ve
İnovasyon Yılı kapsamında şu ana kadar birçok araştırma ve
endüstri temelli işbirliği platformu oluşturulduğunu ifade
etti. Bu kapsamda iki ülkeden 500’den fazla araştırmacının
bir araya geldiğini dile getiren Ergin, açılan üç ayrı çağrıda
195 proje başvurusu alındığını ve 45’ten fazla etkinlik ger-
çekleştirildiğini belirtti.
Büyükelçi Moore da Türkiye ve İngiltere arasında güçlü bir
işbirliği olduğuna dikkat çekerek, Bilim ve İnovasyon Yılı’nın
resmi açılışının 24 Mart 2015’te Ankara’da gerçekleştirildiği-
ni anımsattı. Ayrıca, TÜBİTAK ile İngiltere İş, Yenilik ve Yete-
nekler Politikaları Bakanlığı tarafından oluşturulan 40 mil-
yon Sterlin büyüklüğündeki Katip Çelebi-Newton Fonu’yla
ilişkilerin ivme kazandığını ifade etti.
Bunların yanı sıra Bilim Başdanışmanı Robin Grimes, Katip
Çelebi-Newton Fonu’nun yeni ortaklıklar edinmek için fırsat
olacağına işaret eden fonun 2021 yılına kadar uzatılacağını
bildirdi.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook