TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 2

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Yurt
Dışındaki Türk Bilim İnsanları
3. Kurultayı’na katılan bilim
insanlarına yemek verdi.
Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsan-
ları 3. Kurultayı, 24-25 Aralık
2015 tarihinde geniş katılımla
İstanbul’da yapıldı.
Sf.4
Sf.8
Sahibi
TÜBİTAK adına, Başkan
Prof. Dr. A. Arif Ergin
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Yusuf Karaca
Yazı İşleri
Ayşe Keskalan
M. Mustafa Güven
Fotoğraf
(KurumsalFotoğrafÇekimi)
Adem Ayaz
Grafik Tasarım
Kurumsal İletişim Müdürlüğü
Baskı
Dorukkaya MatbaacılıkYayıncılık
Reklamcılık Madencilik Enerji ve İnşaat A.Ş.
Macun Mah. 195 Cad. No: 2/1
Yenimahalle / ANKARA
Tel: (312) 397 11 97
BasımTarihi
Yönetim Yeri
Atatürk Bulvarı No: 221
06100 Kavaklıdere / Ankara
T: 0312 426 13 81
F: 0312 467 29 98
email:
05.01.2016
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...40
Powered by FlippingBook