TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 12

12
Bülten
OCAK 2016
“Uydu, Uzay ve Teknoloji Günleri” İstanbul Haliç Kongre
Merkezi’nde, TÜRKSAT ve MÜSİAD öncülüğünde gerçek-
leştirildi. TC Ekonomi Bakanlığı, TC Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı, SSM, TÜRKSAT, MÜSİAD, TÜBİTAK ve
Anadolu Ajansı gibi kurum ve kuruluşlar stratejik ortak ola-
rak etkinlikte yer aldılar.
Etkinliğin açılışını, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Binali Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fik-
ri Işık, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, MÜSİAD
Başkanı Nail Olpak ve TÜRKSAT A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr.
Ensar Gül birlikte yaptılar. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif
Ergin ve TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Mü-
dürü Doç. Dr. Lokman Kuzu da açılışta hazır bulundu.
Türkiye’de uydu teknolojisi ve uydu ekosistemine kamu-
sal, endüstriyel ve teknolojik açıdan bakış, milli uydu projesi,
bilişim projeleri, kamunun bilişim proje sunumları, e-Dev-
U y d u , U z a y v e T e k n o l o j i G ü n l e r i
let Kapısı’nda belediye hizmetleri, 4,5G teknolojileri ve 5G
vizyonu, Türkiye ve bölgesel konumlama sistemleri ve 4K
ve yayıncılık teknolojileri gibi başlıklar altında Türkiye’deki
uydu ve bilişim teknolojilerinin geleceği konuşuldu ve tartı-
şıldı. İki gün boyunca, eş zamanlı olarak, 8 toplantı salonun-
da, 20’yi aşkın panel, seminer ve konferans gerçekleştirildi.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, “Yenilikçi Şirketler-
de Patentlerin Stratejik Yönetimi”, Uzay Teknolojileri Araş-
tırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu “Uydu ve
Ekosistemi: Endüstri ve Teknoloji Açısından Bakış”, TÜBİTAK
Uzay İş Geliştirme Grup Lideri Dr. Sadık Murat Yüksel, “Milli
Uydu Projesi” panellerinde konuşma yaptılar.
Uydu ve uzay teknolojileri alanında tüm paydaşları bir
araya getiren etkinliğe 87 teknoloji firması katıldı. Japonya,
Amerika, İngiltere, Afganistan, Polonya, İsveç, Hollanda ve
Azerbaycan gibi ülkelerden firma ve konuşmacıların yer al-
dığı programı 10 bine yakın katılımcı ziyaret etti.
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından
açılan stantta RASAT ve GÖKTÜRK2 uydularının maketleri
sergilenerek katılımcılara uydularımız hakkında bilgiler ve-
rildi. TÜBİTAK ve Uzay’ı tanıtan broşür ve dergiler standı zi-
yaret eden katılımcılara takdim edildi.
Etkinlik kapsamında açılan stantta, Kurumsal İletişim Gru-
bundan Necmi Demir, Merve Özek, Proje Yönetim Destek
Grubundan Rasim Özcan ve Uzaktan Algılama Grubundan
Dr. Ufuk Sakarya da hazır bulundular.
Uydu, Uzay ve Teknoloji Günleri
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook