TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 8

8
Bülten
OCAK 2016
Başbakan Davutoğlu Bilim İnsanlarıyla Buluştu
Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Yurtdışındaki Türk Bilim İn-
sanları 3. Kurultayı”na katılan Türk bilim insanlarıyla Başba-
kanlık Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya geldi.
Davete Başbakan Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu, Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Milli Eğitim Bakanı
Nabi Avcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Recep Akdağ,
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin’in yanı sıra yurt dışında
akademik çalışmalarına devam eden 52 bilim insanı katıldı.
“Yurtdışındaki Türk Bilim İnsanları 3. Kurultayı”na katılan
Türk bilim insanlarıyla Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’nde bir
araya gelen Davutoğlu, bilimsel gelişmeler ve bilim paradig-
malarındaki değişimlerin merkezlerinin, bir sonraki nesilde
siyasal çekim alanlarının, siyasal hakimiyet alanlarının merke-
zi haline dönüştüğünü, bilimsel merkez halinde kaldıkça da
siyasal hakimiyet alanlarının yükselişe devam ettiğini anlattı.
Davutoğlu, 28 Şubat sonrasında çok sayıda bilim adamının
Türkiye’den kaçtığını dile getirerek, “Yurtdışından döndü-
ğümde 28 Şubat şartları dolayısıyla, beni davet eden üniver-
siteler bile beni almaktan çekindiler. Üniversitede görev ya-
parken bir gazetede yazdığım bir köşe yazısı dolayısıyla ertesi
gün o günkü siyasi otoritelerden ‘Köşesini yazmayı bıraksa ya
da biraz dikkatli yazsa’ denildiğinde, o zaman bana bu mesajı
iletenlere ‘Gün bugündür, konuşma günü. Ne yazmayı bırakı-
rım ki kitap çalışmam dolayısıyla ara vermeyi düşünüyordum,
ne de fikrimi ifade ederken zihnimde herhangi bir süzgeç
kondururum’ dedim” diye konuştu.
2002’den itibaren gerçekleştirmek istedikleri en önemli he-
defin, Türkiye’yi demokrasiyle bilimsel gelişmenin bir arada
gerçekleştiği bir siyasal, hukuki ortama kavuşturmak olduğu-
nu aktaran Davutoğlu, şöyle devam etti:
B a ş b a k a n D a v u t o ğ l u B i l i m İ n s a n l a r ı y l a B u l u ş t u
“O günden bugüne de çok büyük bir gayret içinde onu
gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Etrafımızda ateş çemberi, sınır-
larımızın etrafında terör tehdidi, otoriter, diktatör rejimlerin
tehdidi, hepsi var. Buna rağmen Türkiye’yi bir istikrar adası
yapmaya ve demokrasiyi yaşayan, demokrasiden fedakarlık
etmeyecek bir toplumsal ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Bun-
dan da taviz vermeyeceğiz. Evet, terörle mücadele edeceğiz,
ama terörle mücadele ederken, Mardin’de, ilerde bir Aziz
Sancar olacak olan o küçük çocukları şefkatle bağrımıza ba-
sacağız. Doğu veya batı, kuzey veya güney, hiçbir yer devletin
özgürlükçü atmosferinden ve şefkatinden uzak olmayacak.”
“İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayacağız”
Eğer Türkiye, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girecekse,
bunun olmazsa olmaz şartının bilim insanlarının yönlerini
Türkiye’ye dönmesi olduğunu belirten Davutoğlu, salondaki
bilim insanlarına şöyle seslendi:
“Bizim görevimiz sizlere bu imkânı sağlamak. Bizim görevi-
miz sadece sizlere değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına
değil, Avrupalı, Amerikalı, Ortadoğu’da kriz yaşanan bölgeler-
deki önemli bilim insanlarının da mesela Ukrayna’dan da‘Ben
Türkiye’ye gidersem imkân bulabilirim ve orada bu hedeflere
ulaşabilirim’ diyerek, yönlerini buraya dönmesini sağlamak.
En iyi doktorların, en iyi fizikçilerin, en iyi iletişim teknolojisi,
nanoteknoloji uzmanlarının ülkemize doğru yönlerini dön-
mesini gerçekleştirmemiz lazım. Yani 28 Şubat’ta kaçanların
gidişini 13 yılda durdurduk, yeni bir akademik nesil yetiştir-
meye çalışıyoruz. Şimdiki hedefimiz, 64. Hükümetin Başbaka-
nı olarak sizlere hitap ediyorum. Size bir çağrıda bulunmak
için buradayım. Sizin bilginizi, tecrübenizi Türkiye’ye aktara-
cağınız her faaliyette yanınızdayız. Ne istiyorsanız, imkânları-
mızı sonuna kadar zorlayacağız.”
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook