TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 26

26
Bülten
EKİM 2015
T Ü B İ T A K B İ L G E M
Filipin Heyeti TÜBİTAK BİLGEM’de
Siber Suçlara Karşı Küresel Eylem Projesi (GLACY Projesi)
kapsamında Filipin Ulusal Polis Teşkilâtı personelinden olu-
şan heyet, TÜBİTAK BİLGEM’i ziyaret etti.
Filipinler Adalet Başkanı Yardımcısı ve İçişleri Bakanlığı
Müsteşarı gibi yetkililerden oluşan heyete TÜBİTAK BİL-
GEM ve BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü’nün (SGE) ürün,
faaliyet ve eğitimleri tanıtıldı. Filipinli heyetle eğitim ve da-
nışmanlık başta olmak üzere belirli konular hakkında olası
işbirlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
Harp Akademileri Komutanlığı BİLGEM’i Ziyaret Etti
Harp Akademileri Komutanlığı, Bilişim ve Bilgi Güvenliği Araştırma Merkezi
(BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Ulusal Metroloji Enstitüsü’nü
(UME) ziyaret etti.
Kara, Hava ve Deniz Harp Akademisi komutan ve subaylarından oluşan 185
kişilik gruba TÜBİTAK BİLGEM, MAM ve UME sunumları yapıldı. BİLGEM tanıtım
videosunun da izlendiği ziyaret kapsamında, BİLGEM fuaye alanında prototip
cihazların tanıtımı yapıldı.
Akademiden gelen katılımcıların,
çalışma alanlarına yönelik sorularına
BİLGEM Proje ve Program Koordinas-
yon Birimi ve Kurumsal İletişim Birimi
uzmanları cevap verdi. Ziyaret, yerleş-
ke bünyesindeki laboratuvarların ge-
zilmesiyle son buldu.
İTÜNOVA TTO ve MARTEK’in TÜBİTAK BİLGEM Ziyareti
İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve TÜBİTAK Marmara Tekno-
kent (MARTEK) TÜBİTAK BİLGEM’i ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında TÜBİTAK BİLGEM’in genel yapısı, ürün ve tek-
noloji çözümleri tanıtıldı. Ayrıca, misafirler, BİLGEM’in kuruluşundan
bu yana ürettiği prototip cihazların sergilendiği fuaye alanını gezdi.
Olası işbirlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunan taraflar, AB ve diğer
projelere ilişkin geleceğe dönük işbirliği potansiyeli üzerine görüştü.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook