TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 18

18
Bülten
EKİM 2015
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin ’2015 Gök Olayları Yıllı-
ğı’nda da yer verilen bu yılın en önemli gök olaylarından
biri olan Tam Ay Tutulması, 27 Eylül’ü 28 Eylül’e bağlayan
gece gerçekleşti. Kızıl renge bürünen Ay dünyaya en yakın
konumunda bulundu. Tutulma, Kuzey ve Güney Amerika,
Avrupa, Afrika, Antarktika, Pasifik Okyanusu’nun doğusu,
Atlantik Okyanusu ve Hint Okyanusu’nun batısından izlendi.
Türkiye'de 03.10’da başladı.
Tam tutulma Türkiye saatiyle ise 03.10’da başladı. Tutulma
ortası ise 05.57’de gerçekleşti. Tutulma saat 08.24’de bitti.
Ülkemizde ise saat 06.30’daki batışına kadar izlenebildi.
Olağanüstü tutulma
Ay tutulmasının esasen her 6 ayda bir olduğunu dile
getiren TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Ha-
lil Kırbıyık şunları söyledi:
"Ay tutulmalarının bazıları biraz olağanüstülük göste-
rir. Bu tutulma o açıdan önemli. Eğer Dünya Güneş’le Ay
arasındaysa ve hepsi bir çizgideyse tam tutulma gerçekleşir.
Ay Dünya’nın gölgesinde kalır. İkincisi Ay’ın yörüngesi tam
dairesel değildir, eliptiktir. Bu nedenle en beri ve öte noktası
vardır yörüngesinin. Aynı zamanda en beri, en yakın olduğu
zamanda bu tutulma ’Süper Ay’ olarak biliniyor. Böylece bu
iki olay birleşince güzel bir tutulma gözlemledik."
Kanlı Ay'ın nedeni
“Kanlı Ay” olarak adlandırılan Ay’ın kızıl renge bürünmesi-
nin nedeninin kanla bir ilgisi olmadığını kaydeden Prof. Dr.
Kırbıyık, "Ay’ın yüzeyine Güneş’in ışıkları kenarlardan vurur
ve yansıyarak dünya atmosferi içinden geçer. Bu sırada Ay
kırmızı, kızılımsı görünür. Yoksa ay kanlı diye bir şey yok.
Renklerden kaynaklanan bir şey" dedi.
Yılın Son Ay Tutulması Gerçekleşti
Bu yılın en önemli gök olaylarından tam Ay tutul-
ması gerçekleşti. 27 Eylül’ü 28 Eylül’e bağlayan gece
Ay dünyaya en yakın konumda iken kızıl renkte Tam
Ay Tutulması izlendi. Tutulma Türkiye’de 03.10’da
başlayıp 06.30’daki batışına kadar izlendi.
Eylül’ü
Eylül’e
Bağlayan Gece
27
28
Y ı l ı n S o n A y T u t u l m a s ı G e r ç e k l e ş t i
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook