TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 16

16
Bülten
EKİM 2015
TÜBİTAK ile British Council
Arasında Mutabakat Zaptı
British Council Başkanı Sir Vernon Ellis, İngiltere’nin An-
kara Büyükelçisi Richard Moore ve British Council Türkiye
Direktörü Margeret Jack, 10 Eylül 2015 tarihinde TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin’e bir nezaket ziyaretinde
bulundu.
Ziyaret esnasında, 2014 yılında başlatılan ve koordinas-
yonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Kâtip Çelebi-Newton
Fonu kapsamında İngiltere’deki muadil kuruluşlarımızdan
British Council ile bir Mutabakat Zaptı imzalandı.
2015 Bilim ve İnovasyon Yılı
Görüşme sırasında, Kâtip Çelebi-Newton Fonu ve 2015
Türkiye Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Yılı kapsamında-
ki mevcut işbirliğimizin başarılı bir şekilde devam ettiği ve
imzalanan anlaşmayla İngiltere ile Türkiye arasındaki bilim-
sel işbirliğinin daha da ileri bir aşamaya taşınacağı belirtildi.
Ayrıca, bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında devam eden
işbirliği faaliyetlerine bilimin toplumda yaygınlaştırılmasına
yönelik etkinliklerin de eklenmesinin faydalı olacağı değer-
lendirildi.
Mutabakat Zaptı 2019 Yılına Kadar Geçerli
Söz konusu Mutabakat Zaptı ile 2019 yılına kadar Kâtip
Çelebi-Newton Fonu kapsamında TÜBİTAK ile British Coun-
cil arasında ortak araştırma projeleri, doktora ve doktora
sonrası araştırma bursları, araştırmacı değişimi gibi birçok
alanda destek sunulması planlanıyor.
TÜBİTAK ile British Council arasında ortak araştırma projeleri, doktora ve doktora sonrası araştırma
bursları, araştırmacı değişimi gibi birçok alanda destek sunulması planlanıyor.
T Ü B İ T A K i l e B r i t i s h C o u n c i l A r a s ı n d a M u t a b a k a t Z a p t ı i m z a l a n d ı
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook