12
TÜBİTAK
Uzun Ömürlü
Boyası Geliştirdi
TÜBİTAK, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından
kullanılmak üzere pilot üretimi BETEK Boya A.Ş’de gerçekleştirilen
yerli, çevreci, uzun ömürlü ve ekonomik yol çizgi boyası üretti.
Boyanın 3. pilot uygulaması Ankara-Konya yolunda yapıldı.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...48