Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Kasım 2012
3
Türkiye'nin En Girişimci
50
Üniversitesi Açıklandı
TÜBİTAK’ın öncülüğünde hazırlanan "Girişimci ve
Yenilikçi Üniversite Endeksi" açıklandı. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün
açıkladığı listede Sabancı, ODTÜ ve Bilkent
Üniversitesi ilk 3 sırada yer aldı.
Bakan Ergün, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Toplantı Salonu’nda
düzenlediği basın toplantısında Türkiye’de ilk kez hazırlanan "Girişimci ve
Yenilikçi Üniversite Endeksi"ni açıkladı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel
Altunbaşak’ın da katıldığı toplantıda konuşan Bakan Ergün, girişimci ve
yenilikçi üniversite endeksinin amacı ve önemini anlattı. Ergün,
üniversitelerdeki girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla
hazırlanan listeye öğretim üyesi 50’nin altında olan üniversitelerin dahil
edilmediğini belirtti. Bu nedenle çalışmanın Türkiye’deki 168 üniversiteden
126’sını kapsadığını söyledi.
Ergün: “
Sıralama listesi her yıl açıklanacak
Girişimci ve yenilikçi üniversite endeksinin 5 boyuttan oluştuğunu vurgulayan
Bakan Ergün, endeksin bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet
havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik
katkı ve ticarileşme boyutları altında 23 göstergeyi kapsadığını ifade etti.
Endeksi oluşturan 5 boyuta değinen Ergün, “Dikkate alınan birinci boyutta,
‘Üniversitelerde Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği’ 20 puanla
değerlendirildi. Bu başlık değerlendirilirken üniversitede bulunan bilimsel
yayın sayısı, atıf sayısı, Ar-Ge ve yenilik destek programlarından alınan
proje sayısı, fon tutarı, ulusal ve uluslararası bilim ödülü sayısı, doktora
mezun sayısına bakıldı. Birinci boyuta veri sağlayan Bakanlık ve Kurumlar,
TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Türkiye
Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Türkiye
Bilimler Akademisi (TÜBA) oldu.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...48