TÜBİTAK’ın desteğiyle üniversiteler bünyesindeki mevcut Teknoloji Transfer Ofisleri’nin güçlendirilmesi, halen Teknoloji
Transfer Ofisleri bulunmayan üniversitelerin ise bu ofisleri kurmaya teşvik edilmesi amaçlanıyor. Program ile üniversite
sanayi işbirliği ile rekabetçi yeni ürünlerin ortaya çıkarılması, üniversite kaynaklı buluşların patentlenerek kullanıma
sunulması, üniversitelerin ulusal ve uluslararası hibe fonlarından daha fazla yararlanmasına yönelik proje ofislerinin
oluşumu ve girişimciliğin teşviki hedefleniyor.
TTO’lara 10 yıl boyunca hibe desteği verilecek
1513 Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı’na; üniversiteler, üniversitelerin ortak olduğu şirketler,
teknopark yönetici şirketleri ve teknopark yönetici şirketinin ortak olduğu şirketler başvurabiliyor.
Program kapsamında TTO’lar, 10 yıl süre ile hibe desteği alabilecek. Destek oranları ilk 5 yıl için yüzde 80, ikinci 5 yıl için
ise yüzde 60 olacak. TTO’ların ön ödeme de alabileceği destekler kapsamında üst sınır 2012 yılı için yıllık 1 milyon TL
olarak belirlendi.
Başvurular, açılacak olan çağrı dönemlerinde proje şeklinde alınacak ve çağrı duyuruları
adresinden duyurulacak. İlk çağrı dönemi 2 Kasım 2012’de başlıyor. Çağrıya ilişkin başvurular 31 Aralık tarihine kadar
yapılabilecek.
Destek kapsamında; personel giderleri, ulaşım, harcırah ve konaklama giderleri, alet, teçhizat, yazılım, yayın alımgiderleri,
hizmet alımı (yurt içi yurt dışı danışmanlık ve eğitim dahil), toplantı, tanıtım ve organizasyon giderleri, yeminli mali
müşavirlik ücretleri ve genel giderler karşılanacak.
Teknoloji transfer ofisleri neden önemli?
Sanayimiz yüksek teknolojiye sahip ürünler geliştirebilmek için ileri seviyede bilgiye ihtiyaç duyarken, üniversitelerimiz
bünyesinde hemen her alanda bilimsel ve derinleşmiş bilgi üretiliyor. Teknoloji yarışının teorik ve uygulanabilir bilgiye
dayandığı günümüzde, bu iki yapı arasındaki iletişim ağının güçlendirilmesi özellikle önem kazanıyor.
Üniversite-sanayi arasında aktif rol üstlenerek koordinasyon ve iletişimi sağlayacak Teknoloji Transfer Ofisleri, akademik
çalışmaların kullanıma yönelik ürün ve hizmetlere dönüşmesinde ve patentlenmesinde önemli rol oynuyor.
Bu ofisler ayrıca üniversitelerin; TÜBİTAK, Avrupa Birliği gibi birçok kuruluşların akademik desteklerinden etkin bir şekilde
yararlanabilmesi için proje ofisi gibi çalışarak proje başvuruları ve takibi ile proje ortaklıkları kurulması konusunda da
faaliyet gösteriyorlar.
Yine gelişmiş üniversite-sanayi işbirlikleri, öğrenci ve akademisyenlerin girişimci fikirlerinin yeşermesi, akademik alanda
edindikleri bilginin sanayide uygulamalarını görebilmeleri açısından da kritik. TTO’ların ayrıca iş fikri olan ancak
pazarlama, hukuk ve idari işlemler gibi çeşitli konuların baskısı altında kalan girişimci akademisyen ve öğrencilerin
desteklenmesinde de katkıları olacak.
TÜBİTAK’ın 1513 kodlu yeni desteğiyle, TTO’ların etkinliğinin artırılmasıyla üniversitelerin bilim, teknoloji ve yenilik
ekosistemindeki rolünün geliştirilmesi amaçlanıyor.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Kasım 2012
21
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...48