TÜBİTAK, savunma sanayinde kullanılmak üzere yurtdışından temin edilen entegre devrelerde casus
özelliği taşıyabilecek donanımların tespitini sağlayabilecek projeleri destekleyecek. Proje bütçelerinin
tamamının TÜBİTAK tarafından karşılanacağı çağrı için 5 milyon TL kaynak ayrıldı.
Entegre devrelerdeki casus donanımların tespiti halihazırda değişik metodlar ile
gerçekleştirilebiliyor. Örneğin devrenin güçlü bir mikroskop yardımı ile incelenerek
topoğrafyasının çıkarılması ya da devrenin değişik durumlar altındaki elektromanyetik
davranışlarının incelenmesiyle devrede casus donanım olup olmadığı hakkında fikir
sahibi olunabiliyor. Ancak bu yöntemler zaman alıcı ve zor yöntemler.
TÜBİTAK mevcut yöntemlerin ihtiyacı karşılamaması ve casus donanım tespitinin
kritikliği sebebiyle bu alandaki projeleri destekleme kararı aldı. Bu kapsamda
TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı
(1007 SAVTAG) kapsamında 19 Ekim 2012 tarihinde proje çağrısı yayınlandı.
TÜBİTAK, bu ihtiyacı çözüme kavuşturacak proje önerilerini değerlendirerek Türk
Savunma Sanayii’ne büyük katkıda bulunmayı hedefliyor.
TÜBİTAK destek kapsamında; özel sektör, üniversite ve araştırma
enstitülerine proje bütçelerinin yüzde 110’una kadar geri
ödemesiz destek verecek. Projeler için TÜBİTAK bünyesinde 5
milyon TL kaynak ayrılması planlandı.
Entegre devrelerin askeri sistemlerdeki kritik önemine değinen Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, “Bu devrelerde bulunabilecek casus donanımlar yardımıyla ülkelerin
istihbarat faaliyetleri engellenebiliyor ya da entegre devrenin ilintili olduğu sistemin çalışmaması
sağlanabiliyor. Ülkemizin halihazırdaki konumunda, askeri sistemlerin en önemli parçalarından olan
entegre devreler önemli oranda yurtdışından temin ediliyor. Devrelerin tasarımı ülkemizde yapılsa
dahi, üretimi Tayvan, Çin gibi ülkelerde yapıldığından devrelerin üretim aşamasına müdahale
edilemiyor” dedi.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Kasım 2012
19
Entegre
devrelerin
tespitine
5 milyon TL
ayrıldı
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...48