Yıllık en az 8 milyon lira tasarruf
sağlanacak
İki yıllık bir çalışmanın ürünü olan yol çizgi boyası,
mevcut boyaların aksine kanserojen özellik taşımıyor ve
çevreye zarar vermiyor. AB giriş mevzuatına uygun, düşük
maliyetli, uzun ömürlü ve ülke coğrafyasına elverişli
özellikler taşıyor. Uzun ömürlü olması nedeniyle iş gücü,
hammadde ve ekipman tasarrufu da sağlayacak su bazlı boya ile
13 bin ton boya için yıllık harcama en az 8 milyon lira azalacak.
Çevre dostu boya
Ülkemizde kullanılan yol çizgi boyasının içinde çözücü olarak ve temizlik amacıyla tonlarca‘tolüen’maddesi kullanılıyor.
İçeriğindeki malzemeler çevre açısından zararlı emisyonlara neden oluyor. TÜBİTAK’ın geliştirdiği su bazlı sisteme
geçişle birlikte çevreye verilen zarar ortadan kalkıyor. ‘Yeşil teknoloji’ olarak bilinen üretim sayesinde işçi sağlığı ve iş
güvenliğine de olumlu katkı sağlanacak.
14
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...48