İkinci boyut olan ‘Fikri Mülkiyet Havuzu’, üniversitelere 15 puan kazandırdı. Bu boyutta, patent başvuru sayısı, patent
belge sayısı, faydalı model/endüstriyel tasarım belge sayısı, uluslararası patent başvuru sayısı gibi göstergeler dikkate
alındı. İkinci boyuta Türk Patent Enstitüsü (TPE) veri sağladı.
Üçüncü boyut olarak ‘İşbirliği ve Etkileşim’ üniversitelere 25 puan kazandırdı. Bu boyutta üniversite-sanayi
işbirliğinde yapılan Ar-Ge ve yenilik proje sayısı, fon tutarı, uluslararası işbirliği ile yapılan Ar-Ge ve yenilik proje
sayısı, uluslararası Ar-Ge ve yenilik işbirliklerinden elde edilen fon tutarı, dolaşımdaki öğretim elemanı/öğrenci sayısı
gibi göstergeler dikkate alındı. Üçüncü boyuta, TÜBİTAK, YÖK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, TTGV veri sağladı.
‘Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü’, endekste dikkate alınan dördüncü boyut oldu. Bu başlık altında, lisans ve lisansüstü
seviyesindeki girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon yönetimi ders sayısı, teknoloji transfer ofisi, teknopark, kuluçka
merkezlerinde tam zamanlı çalışan kişi sayısı, teknoloji transfer ofisi yapılanması varlığı, üniversite dışına düzenlenen
girişimcilik eğitim-sertifika program sayısı gibi göstergeler göz önüne alındı. Bu boyuta, YÖK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) veri sağladı.
Son faktör olarak ‘Ekonomik Katkı ve Ticarileşme’ başlığı endekste 25 puan olarak değerlendirildi. Bu boyutta,
akademisyenlerin teknoparklarda ortak veya sahip olduğu faal firma sayısı, üniversite öğrencilerinin ya da
son beş yıl içindemezun olanların teknoparklarda ortak veya sahip olduğu faal firma sayısı, akademisyenlerin
teknoparklarda sahip olduğu firmalarda çalışan kişi sayısı, lisanslanan patent endüstriyel tasarım sayısı gibi
kalemler dikkate alındı. Bu boyuta Bilim, Sanayi veTeknoloji Bakanlığı, YÖK, KOSGEB, TPE gibi kurumlar veri
sağladı” dedi.
İlk kez hazırlanan endeksin bundan sonra her yıl açıklanacağını dile getiren Bakan Ergün, şunları
söyledi: “Ancak gelecek yıldan itibaren üniversite tercihlerinden önce kamuoyuyla paylaşacağız.
Endeks bir eğitim sıralaması değildir. Endeksin amacı üniversitelerde girişimcilik ve yenilikçilik
faaliyetlerinin teşvik edilmesidir. TÜBİTAK tarafından başlatılan bu çalışmayaYÖK veTÜİK’in yanı sıra
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü
(TPE), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve KOSGEB
katkı sağlamıştır”
Bakan Ergün, daha sonra endekste yer alan üniversitelerin aldığı puan ve sıralamasını
açıkladı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Kasım 2012
6
7
8
5
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...48