Girişimci ve
Yenilikçi
Üniversite
Endeksinin
Boyutları:
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Ye
Fikri Mülkiyet Havuzu
İşbirliği ve Etkileşim
Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü
Ekonomik Katkı ve Ticarileşme
6
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...48