Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ağustos 2012
13
Uluslararası işbirliği platformu EUREKA’nın Temmuz 2012-Haziran 2013 tarihleri arasındaki dönem başkanlığı açılış
konferansı İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye tarafından TÜBİTAK koordinasyonunda yürütülecek
EUREKA dönem başkanlığı açılış toplantısına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ve TÜBİTAK Başkanı Prof.
Dr. Yücel Altunbaşak’ın yanı sıra Arçelik, Turkcell, Vestel gibi EUREKA programında aktif yer alanTürk firmalar ve EUREKA
üyesi ülkelerin programdan sorumlu üst düzey yetkilileri katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Bakan Nihat Ergün, EUREKA Programının pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek
ürün ve süreçleri destekleyen uluslararası işbirliği programı olduğunu kaydetti. Dönem başkanlığının Türkiye’deki
firmalar için çok önemli bir fırsat olacağını ifade eden Ergün, Türkiye’nin, bugüne kadar üyesi olduğu bu programın
önümüzdeki 1 yıl içinde gündemini oluşturacağını, planlamasını gerçekleştireceğini ve Ar-Ge politikalarına yön
vereceğini belirtti.
Türkiye’nin son yıllarda EUREKA programı içinde en hızlı yükselen ülkelerden birisi olduğunu ifade eden Ergün, “2007
yılında EUREKA’ya üye 42 ülke arasında proje hacmi bakımından 28’inci sırada olan ülkemiz, 2011 yılında 11’inci sıraya
kadar yükselmiştir. Ülkemizden programa katılan firmaların yarıdan fazlasının KOBİ’lerden oluşması da bu projenin
bizim için ayrıca önemli olduğunu göstermektedir. Firmalarımız, bu program sayesinde, Avrupalı firmalarla işbirlikleri
kuruyor, pazar odaklı yapılara ulaşıyor, yeni fikirler ve teknolojik çözümlerin alışverişini yapıyor” dedi.
İşbirlikleri Uluslararası İlişkilerde Diyaloğu Artırıyor
Bakan Ergün, kendisinin bu tür programları sadece ekonomik yönüyle değil, uluslararası ilişkiler açısından da çok
önemsediğine işaret ederek, farklı ülkeleri ortak çatılar altında buluşturan, işbirliği mekanizmalarını geliştiren bu tür
etkinliklerin, yumuşak diplomasi araçları olarak çok önemli rol üstlendiğini söyledi. Ekonomik ilişkilerin, karşılıklı yatırım
ve üretim ile ortak projelerin sosyal ve siyasi diğer sorunlarda da çatışmaların yerini diyalog ve işbirliğinin almasını
sağladığını dile getiren Ergün, EUREKA programının siyaset ve toplumsal alana da yansımalarının olduğunu belirtti.
Ergün, EUREKA’nın da Türkiye’nin dönem başkanlığında çok daha aktif, dinamik ve başarılı bir yapıya ulaşacağına, hem
ekonomik hem de diplomatik bir araç olarak daha etkin bir organizasyona dönüşeceğine yürekten inandığını söyledi.
TÜBİTAK Destekleri EUREKA’daki
Etkinliğimizi Artıracak
Türkiye’den EUREKA platformundan yararlanan firmaların sundukları
projelere baktığını dile getiren Bakan Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü: “’Üç
tür proje var. Birisi EUREKA’nın standart projeleri, birisi kümelenme projelere
birisi de eurostars dedikleri, başlangıç aşamasındaki firmaların yararlandığı
projeler. Türkiye eurostars projelerinde hemen hemen hiç yok sayılır, çok az
proje sunmuş. Bunun artık bugünden itibaren bu alanda da özellikle yeni
küçük teknoloji firmalarının yararlanabileceği bir platform olmasını istiyoruz.
Oraya da özellikle tekno girişim sermayesi desteği alan küçük şirketlerin proje
sunması mümkün. Şimdiye kadar belki TÜBİTAK’ta ön ödeme sistemi
olmadığı için bu destek modellerinde bu tür projeler sunulmamış olabilir
ama yeni çıkan bir düzenleme ile dünden itibaren artık TÜBİTAK’ta kendi
destek modellerinde ön ödeme yapabilme imkanına sahip oldu. Dolayısıyla
bu tür projelerin de önümüzdeki dönem EUREKA projelerine, Türkiye’den
sunulan projelere artarak katılmasını istiyoruz.”
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...56