10
TEŞVİK ÖDÜLÜ
Temel Bilimler
Yrd. Doç. Dr. Menderes Işkın
Alanı:
Fizik
Araştırma Konuları: Yoğun Atom ve Molekül Fiziği, Soğuk
Atom Fiziği, Dejenere Fermiyon ve Bozon Gazları,
Süperakışkanlık, Bose-Einstein Yoğuşması, BCS-BEY Geçişi
Görev Yeri:
Koç Üniversitesi
Kuramsal soğuk atom ve molekül fiziği alanında
kuantum Fermiyon ve Bozon gazları, Bose-Einstein
yoğuşması, süperakışkanlık ve BCS-BEY geçişi
konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli
çalışmaları
” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Prof. Dr. Ahmet Sarı
Alanı:
Kimya /Fizikokimya
Araştırma Konuları:
Faz Değişimi Yoluyla Enerji
Depolayabilen Yeni ve Üstün Özelliklere Sahip Maddelerin
Üretimi ve Değişik Uygulamalarda Kullanım
Potansiyellerinin Belirlenmesi / Adsorpsiyon, Biyosorpsiyon.
Görev Yeri:
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Kimya alanında, faz değişimi yoluyla enerji
depolayabilen yeni ve üstün özelliklere sahip
maddelerin üretimi ve değişik uygulamalarda kullanım
potansiyellerinin belirlenmesi ve
adsorpsiyon/biyosorpsiyon konularındaki uluslararası
düzeyde üstün nitelikli çalışmaları
” nedeniyle Teşvik
Ödülü verilmiştir.
Mühendislik Bilimleri
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Atilla Taşdelen
Alanı:
Polimer Kimyası
Araştırma Konuları:
Polimerlerin Sentezi,
Fotopolimerizasyon, Fonksiyonel Polimerler,
Nanokompozitler
Görev Yeri:
Yalova Üniversitesi
Polimer kimyası alanında fotopolimerizasyon,
kontrollü polimerizasyon ve çesitli organik reaksiyonlar
kullanarak karmaşık makromoleküler yapılar ve
polimerik nanokompozitlerin sentezleri konularındaki
uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları
nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Doç. Dr. Ömer Civalek
Alanı:
Mekanik
Araştırma Konuları:
Katı Cisimler Mekaniği, Hesaplamalı
Mekanik, Sürekli Mekanik Sistemlerin Titreşim, Stabilite ve
Gerilme Analizleri, Kompozit/Tabakalı Yapıların Analizi,
Mikro ve Nano Ölçekli Sistemlerin Yüksek Mertebeden
Elastisite Teorileri Kullanılarak Sürekli Modellerinin Teşkili ve
Çözümü, Doğrusal Olmayan Analiz, Sayısal Hesaplama
Teknikleri
Görev Yeri:
Akdeniz Üniversitesi
Katı cisimler mekaniği problemlerinin yeni ve avantajlı
sayısal yöntemler ile çözümü, nano/mikro ölçekli
sistemlerin yüksek mertebeden elastisite teorileri
kullanılarak modellenmesi ile plak ve kabuk sistemlerin
doğrusal ve doğrusal olmayan titreşim, burkulma ve
gerilme analizlerinin sayısal ve analitik çözümleri
konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli
çalışmaları
” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Doç. Dr. Ali Koşar
Alanı:
Isı Transferi ve Akışkanlar Mekaniği
Araştırma Konuları:
İki Fazlı Akış, Kaynama Isı Transferi,
Konvektif Isı Transferi, Elektronik Soğutma, Mikrosistemler,
Mikro/Nano Ölçekte Isı Transferi, Nanoakışkanlar,
Mikroakışkan Sistemler, Kavitasyon
Görev Yeri:
Sabancı Üniversitesi
Mikro ölçekte faz değişimi ve uygulamaları alanında,
kaynama ısı transferi ve kavitasyon konularındaki
uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları
nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Sağlık Bilimleri
Prof. Dr. Muşturay Karçaaltıncaba
Alanı:
Radyoloji
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...56