Katılımcılar fen derslerinde teorik olarak öğrendikleri süblimleşmeyi doğrudan gözlemleme
şansı buldu. Suyun içine atılınca kabarcıklar oluşturarak hızla süblimleşen katı karbondioksit,
yani kuru buz ilginç görüntüler oluşturdu. Katılımcılar bu etkinlikte her nefes verişimizde
ciğerlerimizden çıkan karbondioksit gazının yüksek basınç altında ve çok düşük sıcaklıklarda
nasıl katılaşabildiğini öğrendiler. Ayrıca bu ilginç olguya şahit oldukları için çok şaşırdılar ve
çok eğlendiler.
Bilimsel Sürprizler etkinliğinde
katılımcılar, okullarındaki derslerde
gördükleri pek çok temel bilimsel
prensibin ilginç sonuçlarıyla
karşılaştıkları etkinliklere katılma
olanağı buldu. Lav lambası etkinliğinde
katılımcılar efervesan tabletler
çözünürken oluşan asit-baz tepkimesi
sonucunda açığa çıkan gaz
kabarcıklarının ilginç görünümüne şahit
oldu. Katılımcılar her etkinliğin
yapıldığı masada bulunan ve birer
kopyasını alabildikleri basit açıklama
notları sayesinde etkinliğin arkasında
yatan bilimsel prensibi daha iyi anlama
olanağı buldu.
20
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...56