14
Altunbaşak:
EUREKA’da İlk 10’a Girmeyi
Hedefliyoruz
EUREKA dönem başkanlığının hem Türkiye hem de TÜBİTAK açısından
önemli olduğunu açıklayan TÜBİTAK Başkanı Altunbaşak, Türkiye’de 10
sene öncesinde özel sektörün bilim ve teknoloji alanında Ar-Ge
harcamalarının çok az bir kısmını yaptığını, ancak şu anda özel sektörün,
Türkiye’nin GSMH’nın Ar-Ge’ye ayrılan payının 3’te 1’ini yaptığını ve 2023’e
kadar 3’te 2’ye taşınmasını istediklerini söyledi. “Yenilikçilik ekosistemi
içerisine, onun kalbine özel sektörü oturtmadığımız zaman bu iş yürümez”
diyen Altunbaşak, özel sektörün şoför koltuğuna oturması gerektiğini
aktardı. Altunbaşak, bazı çağrı programlarını yenilediklerini ve yeni
programı açtıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Türkiye’nin şu alana
ihtiyacı var; ’siz çalışmaları yapın biz de size destek verelim’dedik. Yeni fikri
olan birisini ’elinizden tutalım ve ürüne dönüştürme mekanizmamızı
kuralım’ diyoruz. Bütün gelişmiş ülkelerin Ar-Ge harcamalarının
merkezinde özel sektör var. Biz de böyle bir şey yapmak istiyoruz. Özel
sektör ve üniversiteler, ürün geliştirirken birlikte çalışırlarsa, çok daha
verimli olacağını düşünüyoruz. EUREKA tecrübeleri paylaşmak için özel
platform sunduk. Özellikle KOBİ’ler için önemli bir destek var. Her yapılan
EUREKA projesi KOBİ’lere 3-5 sene mesafe kazandırıyor. KOBİ’lerimizin
EUREKA’ya katılmaları çok önemli. EUREKA başladığında proje sayısı
açısından 28. sırasındaymışız. 10 yıl önce ekonomide de 28.sıradaydık.
EUREKA’da 11. sıraya geldik. Güzel bir performans yakalamışız.
Başkanlığımız döneminde ilk 10’a girmeyi hedefliyoruz. Şu anda 120
firmamız 42 projede yer alıyor. 50 milyon avroluk bir hacme ulaşmış
durumdalar. Dönem başkanlığında TÜBİTAK olarak elimizden gelen
desteği vereceğiz. TÜBİTAK olarak Ar-Ge projeleri oluşturmak için
Finlandiya, Güney Kore, İspanya ve İsviçre arasında ikili çağrı programları
açacağız. Bu ülke sayısını artırıp, programları çeşitlendirmek istiyoruz.”
İncedayı: “
EUREKA İle Uluslararası Paydaşlardan Çok Şey Öğrendik
Turkcell Teknoloji Genel Müdürü Semih İncedayı da Uluslararası Ar-Ge’nin stratejik bir zorunluluk olduğuna değindi. Şirket
olarak EUREKA kapsamında Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını belirten İncedayı, ulusal ve uluslararası paydaşlardan çok şey
öğrendiklerini kaydetti. İncedayı , teknoloji alanındaki KOBİ’lerin EUREKA’ya katılmaları gerektiğini sözlerine ekledi.
Sağır: “
EUREKA İşbirliklerini Artırıcı Rol Oynuyor
Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Sağır, küresel rekabette yenilikçilik ve açık
inovasyonun öneminin arttığını belirterek, yenilikçi teknolojiler ve ürünlerinin geliştirmesinin işbirliği ile olabildiğini
kaydetti. Sağır, EUREKA programının başta KOBİ’ler olmak üzere işbirliğini arttırıcı rol oynadığını anlatarak, “Ülkemizde
Ar-Ge ve inovasyona verdiği desteğin olması, hem devlet hem özel sektörü Ar-Ge harcamaları ve araştırmacı sayımızın
artması, Türkiye’nin EUREKA dönem başkanlığını Avrupa 2020 hedeflerine katkısı olacağını düşünüyorum.
Araştırmacılarımızın Avrupa ülkelerindeki araştırmacılarla çalışması önemli” diye konuştu.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...56