EUREKA Dönem
Başkanlığını
Türkiye Üstlendi
Türkiye, Ar-Ge projelerini destekleyen ve 42 ülkenin üye olduğu EUREKA'nın dönem
başkanlığını üstlendi. Dönem başkanlığı açılış konferansı Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Nihat Ergün'ün katılımıyla İstanbul'da yapıldı.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...56