Araştırma Konuları:
Karaciğer Görüntüleme, Abdominal ve
Kardiyovasküler (Vücut) Görüntüleme, Çok Kesitli ve Dual
Enerji Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans
Görüntüleme
Görev Yeri:
Hacettepe Üniversitesi
Karaciğerdeki lezyonların ve yağlanmanın manyetik
rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi ile
görüntülenmesi konularındaki uluslararası düzeyde
üstün nitelikli çalışmaları
” nedeniyle Teşvik Ödülü
verilmiştir.
Doç. Dr. Fatih Tanrıverdi
Alanı:
İç Hastalıkları, Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları
Araştırma Konuları:
Nöroendokrinoloji (Özellikle Hipofiz
Bezi); Travmatik Beyin Hasarı ve Spora Bağlı Kafa
Travmasının Hipofiz Hormonları Üzerine Etkileri, Erişkinde
Büyüme Hormonu Eksikliği ve Replasman Tedavisinin
Etkileri
Görev Yeri:
Erciyes Üniversitesi
Nöroendokrinoloji alanında travmatik beyin hasarının
hipofiz bezi üzerine etkileri ve spora bağlı kafa
travmasına bağlı hipofiz yetmezliği konularındaki
uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları
nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Doç. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz
Alanı:
Kardiyoloji
Araştırma Konuları:
Kalp Yetersizliği
Görev Yeri:
Cumhuriyet Üniversitesi
Kardiyoloji alanında, kalp yetersizliği konusundaki
uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları
nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Sosyal Bilimler
Prof. Dr. Ali Ekber Akgün
Alanı:
Bilim ve Teknoloji Stratejileri
Araştırma Konuları:
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi, Yeni
Ürün ve Teknoloji Geliştirme, Sosyal-psikoloji
Görev Yeri:
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Teknoloji ve yenilik yönetimi alanında ürün geliştirme
takımlarındaki sosyo-bilişsel konularındaki uluslararası
düzeyde üstün nitelikli çalışmaları
” nedeniyle Teşvik
Ödülü verilmiştir.
Prof. Dr. Ümit Özlale
Alanı:
Makroiktisat
Araştırma Konuları:
Uygulamalı Makroiktisat, Parasal
İktisat, Türkiye Ekonomisi,
Uygulamalı Ekonometri, Zaman Serileri Analizi, Enerji
Ekonomisi ve Politikası
Görev Yeri:
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
Makroiktisat politikası alanında kullanılan doğrusal ve
doğrusal olmayan zaman serisi modellerinin
parametrelerinin hesaplanması konusunda uluslararası
düzeyde üstün nitelikli çalışmaları
” nedeniyle Teşvik
Ödülü verilmiştir.
Yrd. Doç. Dr. Katja Doerschner
Alanı:
Psikoloji
Araştırma Konuları:
Cognitive Neuroscience, Biological
and Machine Vision, Neuroimaging, Imaging Genomics
Görev Yeri:
Bilkent Üniversitesi
Psikoloji alanında insan beyninin gelişimi, yapısı ve
işlevini anlama konularında özellikle bilişsel nörobilim,
görsel psikofizik ve görüntülemeli genomik
alanlarındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli
çalışmaları
” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ağustos 2012
11
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...56