Kurultayın temel amacının düşünceleri somut programlara dönüştürmek olduğunu dile getiren
Altunbaşak, şunları söyledi: “Yurt dışındaki ve içindeki Ar-Ge aktörlerimiz arasında köprü kurmamız
gerekiyor. Köprünün bir ayağı Türkiye olacak, Ar-Ge merkezleri olacak. Diğer ayağı yurt dışındaki bilim
insanlarımız, oradaki üniversitelerimiz olacak. Bu köprü çok işlek bir köprü olmalı. Organik bir ilişki
tesis etmek zorundayız. Yurt dışındaki var olan teknolojiyi burada transfer etmek zorundayız. Biz işin
kolayına kaçmak istemiyoruz. Cumhurbaşkanımız bir yasa tasarısını onayladı. Bu yasaya, Türkiye’nin
bilim elçileri konsepti konuldu. Hepinizi Türkiye’nin bilim elçileri olarak görmek istiyorum. Türkiye için
enerji alanı çok ciddi bir alan cari açığımızın çok önemli bir kısmını enerji oluşturuyor. Mesela, rüzgar
santralini, hidroelektrik santral türbinini Türkiye’de yapabiliriz.”
Kurultayın birinci oturumunda TÜBİTAK Uluslararası
İşbirliklerinden Sorumlu Başkan Danışmanı Prof. Dr.
Yunus Çengel, TASSA Başkanı Prof. Dr. Haluk Ünal,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr.
Davut Kavranoğlu birer konuşma yaptı. Kurultayda
“Girişimci, Rekabetçi ve Teknolojiye Dayalı Zihinsel
Dönüşüm”, “Bilgi Temelli Ekonomiye Geçiş”, “Bir Cazibe
Merkezi Olarak Türkiye”, “Bilim İnsanları ve Araştırma
Kurumları ile Kalıcı Uluslararası İşbirlikleri” ve “Açık
Forum” başlıklarında 5 panel düzenlendi.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ağustos 2012
7
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...56