Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ağustos 2012
9
BİLİM ÖDÜLÜ
Mühendislik Bilimleri
Prof. Dr. Z. Özlem Keskin Özkaya
Alanı:
Kimya Mühendisliği
Araştırma Konuları:
Hesaplamalı Biyoloji ve
Biyoenformatik
Görev Yeri:
Koç Üniversitesi
Hesaplamalı biyoloji alanında protein-protein
etkileşimleri ve protein dinamikleri konularındaki
uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları
nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.
Sağlık Bilimleri
Prof. Dr. Hasan Tayfun Özçelik
Alanı:
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Araştırma Konuları:
Genetik Haritalama, Kalıtsal
Hastalıkların Moleküler Temelleri, Nörogenetik Hastalıklar,X-
kromozomu İnaktivasyonu ve Otoimmün Hastalıklar
Görev Yeri:
Bilkent Üniversitesi
İnsan genetiği alanında kalıtsal hastalıklara neden olan
genlerin tanımlanması konusundaki uluslararası
düzeyde üstün nitelikli çalışmaları
” nedeniyle Bilim Ödülü
verilmiştir.
Sosyal Bilimler
Prof. Dr. Şakir Ziya Öniş
Alanı:
Uluslararası İlişkiler
Araştırma Konuları:
Karşılaştırmalı Siyaset, Uluslararası
Politik Ekonomi, Küreselleşmenin ve Kalkınmanın Ekonomi
Politiği, Avrupa Birliği, Türkiye’de Siyasal Yaşam ve
Türkiye’nin Ekonomi Politiği
Görev Yeri:
Koç Üniversitesi
Türkiye'deki ekonomi-politika etkileşimini diğer
ülkelerdeki ekonomi-politika etkileşimi ile
karşılaştırmalı bir şekilde inceleyerek elde ettiği yeni ve
orijinal veriler ile uluslararası literatüre önemli katkılar
sağlayan uluslararası düzeyde üstün nitelikli
çalışmaları
” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.
ÖZEL ÖDÜL
Mühendislik Bilimleri
Prof. Dr. A. Galip Ulsoy
Alanı:
Makina Mühendisliği - Dinamik Sistemler ve
Otomatik Kontrol
Araştırma Konuları:
Eksensel Hareket Eden Elastik
Sistemlerin Mekaniği, Otomatik Kontrol Sistemlerinin
Tasarımı, Araç Kontrol Sistemleri,
İmalat Sistemlerinin Kontrolü
Görev Yeri:
Michigan Üniversitesi
Dinamik sistemler ve otomatik kontrol alanında dönen
ve yer değiştiren elastik sistemlerin dinamik analizi ve
kontrolü ve ileri kontrol sistem teorilerinin imalat ve
otomotiv sistemlerinde uygulanması konularındaki
uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları
nedeniyle Özel Ödül verilmiştir.
2012 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödüllerini
Kazanan Bilim İnsanları
TÜBİTAK Bilim, Özel ve
Teşvik Ödülleri
”nde
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...56