TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi’nde
Bu Ay...
Eğitimde Fırsat Eşitliği
İnternetle
Gelen Devrim
Eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak
açısından, insanlık olarak olağanüstü bir
zaman diliminden geçiyoruz. Bir zamanlar
ulaşılmaz olan veya ulaşılması için
olağanüstü çabalar gerektiren bilgi ile
aramızdaki yegâne “engel” içimizdeki
öğrenme arzusuna ve internet bağlantısı
olan bir bilgisayara indirgenmiş durumda.
Google’ın, Wikipedia’nın ve YouTube’un
parmaklarımızın ucuna getirdiği dünyanın
bilgisine, son günlerde dünyanın en parlak
beyinlerine sahip MIT, Harvard ve Stanford
gibi üniversitelerin profesörlerinin verdiği
dersler de eklendi. Dijital devrimin en güzel
yanı ise bu paha biçilmez bilgi akışının
bedava olması. Eğitimdeki bu değişimin,
uygarlığın çok daha hızlı ilerlemesini
sağlayacağına kesin gözüyle bakılıyor.
50
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56