Protokol imza törenine; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat
Ergün, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
Yücel Altunbaşak ve diğer ilgililer katıldı. Protokoller ile eğitim
sisteminde çağı yakalayacak teknolojilerinin kullanılmasıyla eğitim-
öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve nitelikli öğretim
programlarının geliştirilmesi hedefleniyor.
Törenin açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı Dinçer, her iki
protokol kapsamında, bakanlığın eğitimde ihtiyaç duyduğu Ar-Ge
faaliyetlerine ilişkin çalışmaların yapılacağını belirtti. Bakan Dinçer,
"Müfredata uygun dijital içerikler geliştirmek, öğrencilerin analitik
düşünme becerilerini artıracak eğitim içerikleri oluşturmak, yurtdışı
burs programlarını yeniden yapılandırmak gibi birçok alanda
eğitimde kalitenin ve başarının artırılmasına yönelik çalışmalar
yapılacak" dedi.
İlk ve orta dereceli okullarda bilgisayar ve internete dayalı eğitimin
uygulanmasında önemli hedeflere ulaşıldığını ifade eden Dinçer,
eğitim sistemlerindeki değişimin sadece eğitimde teknoloji
kullanımı ile olmayacağını, içeriğe dayalı değişimin kritik önem
taşıdığını ve müfredat değişiminin çocuğun öğrenmesine imkân
sağlayacak şekilde olmasına önem verildiğini vurguladı. Eğitimde
başarıyı sağlayabilmek için ölçüm araçları ve değerlendirmenin de
anahtar öneme sahip olduğunu belirten Bakan Dinçer, eğitimde bir
devrim niteliğinde olan Fatih Projesi’nin bu süreci yönetmenin ve
geliştirmenin imkânlarını sunduğunu belirtti. Bakan Dinçer, bu
imkânları etkili ve verimli bir şekilde kullandığımızda; bilgi ve iletişim
3
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Nisan 2012
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı ve TÜBİTAK arasında, “Fatih Projesi İşbirliği
Protokolü” ve “Eğitimde İşbirliği Protokolü”
imzalandı.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...44