TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 8

teknolojisini, her teknoloji kendi kültürünü ve değerini üretir.
Bunu başardığımızda coğrafyamız yeniden bilim ve teknoloji-
nin cazibe merkezi haline dönüşecektir.”
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank: “Türki-
ye’nin Yeni Başarı Hikâyesi Katma Değerli Üretim, Teknoloji
ve Bilimle Yazılacak”
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, TÜBİ-
TAK ve TÜBA Ödül Töreninde yaptığı konuşmada, TÜBİTAK ve
TÜBA’dan ödül alan 57 akademisyeni kutlayarak, Türkiye’nin
yeni başarı hikâyesinin katma değerli üretim, teknoloji ve bi-
limle yazılacağını söyledi. Bakanlık olarak çalışmaları hızlandır-
dıklarına dikkati çeken Varank, sanayici, girişimci, üniversite ve
bilim insanlarıyla birlikte hazırladıkları 2023 Sanayi veTeknoloji
Stratejisiyle Türkiye’yi yeni teknolojilerin üreticisi yapacaklarını,
bu vizyona“Milli Teknoloji Hamlesi”dediklerini ifade etti.
Varank, üretimde ve ihracatta teknolojinin payını artırma-
yı, küresel markalar oluşturmayı ve değeri milyar doları aşan
genç firmaların Türkiye’nin başarılarını dünyaya duyurmasını
istediklerini vurgulayarak, “Atacağımız her adım, ekonomik ve
teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek. Özgün ve yenilikçi
teknolojileri geliştirip, küresel rekabet yarışında üst sıraların
daimi bir oyuncusu olacağız. Bunun için gerekli her türlü alt-
yapıya sahibiz” diye konuştu. Bakan Varank, 17 senede sıfır-
dan bir Ar-Ge ekosistemi kurduklarına işaret ederek TÜBİTAK,
KOSGEB, kalkınma ajansları ve yatırım teşvikleriyle “Milli Tek-
noloji Hamlesi”ni hayata geçirecek tüm girişimcilerin yanında
olduklarını dile getirdi.
Sanayi Doktora Programında 120 İş Birliği Projesine Des-
tek
Nitelikli, çalışkan ve dinamik insan kaynağının önemini vur-
gulayan Varank, insan kaynağının geliştirilmesine yönelik baş-
latılan projelerden bahsetti. Bunlardan ilkinin Sanayi Doktora
Programı olduğunu ve yetişmiş akademik kadroları sanayiye
entegre ettiklerini aktaran Varank, “Geçen sene başlattığımız
bu uygulama oldukça yoğun talep gördü. 33 üniversitenin 77
firmayla yaptığı 120 farklı iş birliği projesini destekleyeceğiz.
Doktora öğrencilerine mezun olduktan sonra da üç yıl boyun-
ca istihdam desteği sağlayacağız” dedi. Varank, Uluslararası Li-
der Araştırmacılar Programı’na da değinerek, şöyle devam etti:
“Programı açıklarken şunu söyledik: Türkiye’yi dünyanın her
yerinden üst düzey araştırmacılar için çekim merkezi haline
getireceğiz. Biz bunu söylediğimizde inanmayanlar, hatta dal-
ga geçenler oldu. Türkiye’ye kimdöner dediler. Ama biz, bilimi,
üniversiteleri çarpık ideolojilerine arka bahçe yapmak isteyen-
lere aldırmadık. Nasıl ki gülün kıymetini en iyi bülbül, altının
ayarını en iyi sarraf bilirse, ilerlemenin ve kalkınmanın dertlisi
bir yönetim olarak bilim insanlarımızın değerini de en iyi biz
biliriz dedik. Bu ülkede, bilim insanlarına şimdiye kadar veril-
meyen destekleri veren, gösterilmeyen ilgi ve hürmeti göste-
ren bir iktidar olarak bu programı başlattık.” Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın talimatıyla yurt dışından gelenlerin yanı sıra hâli-
hazırda Türkiye’de çalışmalarını yürüten başarılı araştırmacıları
da unutmadıklarını dile getiren Varank, “Onlar için de benzer
şekilde Ulusal Lider Araştırmacılar Programı’nı başlatıyoruz. Bu
8
Bülten
2019
ARALIK
T Ü B İ T A K ’ ı n 2 0 1 9 Y ı l ı Ö d ü l l e r i S a h i p l e r i n i B u l d u
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...60
Powered by FlippingBook