TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 4

4
Bülten
2019
ARALIK
T Ü B İ T A K ’ ı n 2 0 1 9 Y ı l ı Ö d ü l l e r i S a h i p l e r i n i B u l d u
TÜBİTAK’ın 2019 Yılı Öd
TÜBİTAK tarafından her yıl verilmekte olan “Bi-
lim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri” ile bu seneye
mahsus verilen “2019 Yılı Fuat Sezgin Bilim Tarihi
Ödülü”, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan himayelerinde Beştepe Millet Kongre
ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sa-
hiplerini buldu. Ödül kazanan bilim insanları,
ödüllerini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’dan aldılar. Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre
ve Kültür Merkezi’nde, Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
Ödülleri Törenindeki
konuşmasın-
da, bilgiyi ve teknolojiyi üretmeyen,
bunları en iyi şekilde kullanamayan
ülkelerin, geleceğin dünyasında
işinin çok zor olduğunu söyledi.
Türkiye’nin bilimsel araştırmalar
alanında öncü kurumları olan
TÜBİTAK ve TÜBA’nın 2019
yılı ödüllerini kazanan bi-
lim insanlarını kutlayarak,
başarılarının devamını
dileyen Erdoğan, “Bilim insanlarımızın en büyük mi-
rasları geride bıraktıkları çalışmalar, araştırmalarının
topluma sağladığı fayda ve yetiştirdikleri öğrenciler-
dir. Türkiye işte bu tür başarılarla 2023 hedeflerine
doğru emin adımlarla ilerleyecektir. Daha önemlisi
bu gayretler yeni nesillere emanet edeceğimiz
2053 ve 2071 vizyonlarımızın da temelini oluş-
turacaktır. Bilim insanlarının teşvik edilmesini,
yaptıkları akademik çalışmaların geniş kitleler
tarafından duyulmasını ve gençler için rol
model olmalarını da sağlayacaktır” diye ko-
nuştu. Bilim insanlarına verilecek ödüllerin
bu yöndeki gayretlerin bir takdiri ve yürü-
tülen çalışmaların başarıyla sonuçlanması
temennisinin aynı zamanda bir teyidi ol-
duğuna dikkati çeken Erdoğan, “Geçen
yıl kaybettiğimiz Profesör Doktor Fuat
Sezgin’in anısına oluşturduğumuz
ödül vasıtasıyla bu değerli hocamızı
bir kez daha yad etme fırsatı bulduk.
Fuat Sezgin hocamızın İslam bilim
ve teknoloji tarihine yaptığı mu-
azzam katkıların gelecek nesillere
de ilhamvereceğine inanıyorum.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...60
Powered by FlippingBook