TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 7

gi üretimi konusunda yoğun gayret içinde olduklarını belirtti.
“Türkiye’nin 2020 Yılında Avrupa Birliği’ne Ödeyeceği
Yaklaşık 80 Milyon Avroluk Katkı Payı Ülkemizdeki Araştır-
macılar İçin Kullanılacak”
TÜBİTAK bünyesinde 2005’te başlatılan Türkiye Araştırma
Alanı Destek Programlarının geldiği noktanın sevindirici oldu-
ğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye’nin 2020
yılında Avrupa Birliği’ne ödeyeceği yaklaşık 80 milyon avroluk
katkı payı ülkemizdeki araştırmacılar için kullanılacaktır. Bu
kaynağı sanayici ve akademisyenlerimizin taleplerine uygun
şekilde değerlendireceğiz. KOBİ’lerimizin Avrupa Birliği pro-
jelerinde yetkinlik kazanmalarına yardımcı olacağız. Özellikle
stratejik projeleri destekleyerek araştırmacılarımızın Avrupa
ortak girişiminden daha aktif faydalanmalarını sağlayacağız.
Geleceğimiz için asıl önemli olan hususlardan biri de gençleri-
mizi bilime, araştırmaya, teknolojiye yönlendirmeyi başarabil-
memizdir. Bunun için gençlerimize her türlü maddi ve manevi
desteği veriyoruz, vereceğiz.”
“TÜBİTAK Bilimin Eğlenceli, Yararlı, Sıcak Yüzünü Gençle-
re Göstermeye Çalışıyor”
Erdoğan, TÜBİTAK’ın bilimi topluma yaymaya ve bilimin eğ-
lenceli, yararlı, sıcak yüzünü gençlere göstermeye çalıştığına
dikkati çekerek, ilkokuldan başlayıp lisans ve lisans sonrasına
kadar geniş bir yelpazede bilimle uğraşan çocuklara, gençlere
destekler verdiğini aktardı. Şenliklerde, fuarlarda ve atölyeler-
de, çocuklar ve gençlerin proje geliştirmeyi öğrendiklerini ve
bunun heyecanını yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, geleceğin
bilim insanlarını ve teknoloji girişimcilerini yetiştirmek için ge-
leceğin teknoloji yıldızları programını başlattıklarını söyledi.
“18 İl Deneyap Teknoloji Atölyesi’ne Kavuşacak
Gelecek iki yılda 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi ku-
racaklarını bildiren Erdoğan, şöyle konuştu: “Bu yıl 12 ilde eği-
timleri başlattık. Önümüzdeki yıl Adıyaman, Afyonkarahisar,
Ağrı, Antalya, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta,
Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun,
Şanlıurfa, Tokat veYozgat olmak üzere 18 il daha DeneyapTek-
noloji Atölyesi’ne kavuşacak. Buralarda çocuklarımız 3 yıl bo-
yunca robotikten yapay zekâya, siber güvenlikten nanotekno-
lojiye kadar kapsamlı ve tamamen ücretsiz teknoloji eğitimleri
alacak. Hedefimiz 5 yılda 50 bin öğrencimizi bu eğitimlerden
yararlandırmaktır.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her
alanda özellikle bilimde ve teknolojide geldiği yerin çok önem-
li olduğunu ama hâlâ kat edecek çok yol olduğunu dile getire-
rek şunları kaydetti:“Biz bilim insanlarımızı desteklemeye, ken-
dilerine her alanda katkı sunmaya, imkân sağlamaya devam
edeceğiz. Asıl büyük sorumluluk, bilim insanlarımızın omuzla-
rındadır. Sizlerin gayreti, birikimi, kabiliyeti ve ortaya çıkartaca-
ğı teorik, pratik ürünlerle hedeflerimize yürüyeceğiz.TÜBİTAK’a
veTÜBA’ya bu konuda önemli görevler düşüyor.‘Marifet iltifata
tabidir’ anlayışıyla bilim insanlarımızı teşvik eden TÜBİTAK ve
TÜBA’dan asıl kendi bilim ve teknoloji iklimimizi oluşturmasını
bekleyeceğiz. Biz ‘Bana bir harf öğretenin kulu, kölesiyim’diyen
zihniyetin takipçisiyiz, mensuplarıyız. Biz de bunları aynı an-
layışla devam ettireceğiz. Unutmayınız, her medeniyet kendi
7
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...60
Powered by FlippingBook