TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 6

min ediyoruz. Desteklenen her bir araştırmacımız inşallah 5’er
doktora öğrencisi yetiştirecek, bu doktora öğrencileri de yerli
vemilli teknolojilerin geliştirilmesi çalışmalarında yer alacaklar.
Böylece adım adımhedeflerimize yaklaşmış olacağız.”
“SAGE’den Önümüzdeki Dönemde Çok Daha Büyük Başa-
rılar Bekliyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araş-
tırma ve Geliştirme Enstitüsünün de (SAGE) kendi alanında
önemli başarılara imza attığını ifade etti. SAGE tarafından geliş-
tirilen ilk yerli havadan havaya füzesi “Bozdoğan”ın hedef uça-
ğa yapılan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladığını dile
getiren Erdoğan, şunları kaydetti:“İlk yerli seyir füzesi SOMaile-
sinden SOM-B1 ve SOM-B2 füzeleri, eklenen yeni yeteneklerini
Hava Kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen başarılı test atış-
larıyla da kanıtladı. Milli mühimmatımız Hassas GüdümKiti’nin
Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı da gerçekleştirildi. Geliştiril-
mekte olan çok kritik alt sistemlerimiz arasında yer alan Kâşif,
Atlas, SG-Konum gibi ürünler savunma sanayisi firmaları tara-
fından kullanılmaya başlandı. İnşallah SAGE’den önümüzdeki
dönemde çok daha büyük başarılar bekliyoruz.”
“Hedefimiz, Antarktika’da Gözlemci Ülke Statüsünden
Danışman Ülke Statüsüne Geçmek”
Türkiye Antarktika Bilimsel Araştırma Kampına da değinen
Erdoğan şunları söyledi: “Aynı şekilde, kutuplarda ülkemizin
bayrağını dalgalandıran Türkiye Antarktika Bilimsel Araştırma
Kampı da kuruldu. Kamp bünyesindeki meteoroloji istasyo-
nu faaliyete geçti ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının deniz
tabanı haritalaması da gerçekleştirildi.” Bununla ilgili Birleşik
Krallık Başbakanı Boris Johnson ile de görüştüklerini belirten
Erdoğan,“Belki de İngiltere ile birlikte orada bu çalışmayı daha
da yaygınlaştırarak sürdüreceğiz. Nihai hedefimiz, Antarktika
Antlaşmalar Sistemi’nde gözlemci ülke statüsünden danışman
ülke statüsüne geçerek kıtanın geleceğinde söz sahibi olmak-
tır”dedi.
“TÜBİTAK ile Malezya, Katar ve Endonezya’daki Muadille-
ri Arasında Mükemmeliyet Merkezi Kurulacak”
İki hafta önce Malezya’da Kuala Lumpur Zirvesi’ne katıldığını
hatırlatan Erdoğan, zirvede akademisyenler, politikacılar ve sivil
toplumkuruluşları ile İslamdünyasının bugününü ve geleceğini
masaya yatırdıklarını söyledi. Erdoğan, Türkiye olarak 15 anlaş-
mayla zirveden döndüklerini, anlaşmalardan birinin TÜBİTAK
ile Malezya, Katar ve Endonezya’daki muadilleri arasında mü-
kemmeliyet merkezi kurulmasına ilişkin anlaşma olduğunu
belirtti. Amaçlarının güvenlik, gıda, sağlık, ulaşım, enerji, bilgi
ve iletişim teknolojilerinde ülkelerin ortak ihtiyaçlarına çözüm
getirmek olduğunu dile getiren Erdoğan, “Bilgi ve teknolojiyi
paylaşmanın yanı sıra araştırmacılarımızın serbest dolaşımını
sağlamak da beklentilerimiz arasındadır. Oluşturacağımız bu
enerjinin diğer ülkeleri de cezbedeceğini düşünüyorum. Aslın-
da biz bu merkezle geniş çaplı bir teknoloji atılımının ilk adım-
larını da atmış olduk” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
bilim ve teknoloji diplomasisinde atılan her adımı ve her türlü
somut iş birliğini son derece önemli gördüklerini vurgulayarak
Türkiye’de de yenilikçiliğin hayatın her alanını kapsaması ve bil-
6
Bülten
2019
ARALIK
T Ü B İ T A K ’ ı n 2 0 1 9 Y ı l ı Ö d ü l l e r i S a h i p l e r i n i B u l d u
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...60
Powered by FlippingBook