TÜBİTAK Bülten / Sayı 151 - Temmuz 2014 - page 12

12
Bülten
AB Bakanlığı Müsteşar Vekili Ahmet Yücel
AB Komisyonu adına Araştırma ve Yenilik Genel Direktörü Robert Jan Smits
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak
“Ar-Ge’ye yatırım Türkiye’nin 2023 hedefinde kilit rol
oynayacak”
Araştırma ve Yenilik Genel Direktörü Robert-Jan Smits ise
Avrupa Birliği’nin önümüzdeki dönemde araştırma ve yeni-
liğe giderek artan oranda yatırım yapmaya devam edeceğini
belirtti. Horizon 2020 Programı’nın bilim ve yeniliği bir ara-
ya getiren yaklaşımına değinen Smits, Avrupa’nın yüzleşti-
ği toplumsal problemlerin hedef alınacağının altını çizdi.
Türkiye’nin 2023 yılındaki dünyanın en büyük ve rekabetçi
10 ekonomisi arasında yer alma hedefine işaret eden Smits,
araştırma ve yeniliğe yatırımın bu vizyona ulaşmak adına ki-
lit bir rol oynayacağını kaydetti. Smits ayrıca, Horizon 2020
Programı’ndan Türk araştırma camiasının, geçmiş program-
larda olduğu gibi bu dönemde de çok önemli kazanımlar
elde edeceğini dile getirdi.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak da, 1960’lı yıl-
larda Türkiye'yle birlikte orta gelirli ülkeler düzeyinde kabul
edilen Japonya ve Güney Kore’nin bugün gelişmiş ülkeler
sınıfına geçtiklerini ve bunu Ar-Ge ve yenilikle başardıkları-
nı kaydetti. Orta gelir tuzağını aşmak adına Ar-Ge, yenilik ve
eğitime yatırımdan başka bir seçenek bulunmadığını belir-
ten Altunbaşak, Horizon 2020 Programı ve bu yolla Avrupa
ile geliştirilecek işbirliklerinin önemine değindi.
Konuşmaların ardından, Türkiye’nin Horizon 2020 Katılım
Anlaşması, Türkiye adına AB Bakanlığı Müsteşar Vekili Ah-
met Yücel, AB adına ise Araştırma ve Yenilik Genel Direktörü
Robert Jan Smits tarafından imzalandı.
Etkinlik kapsamında AB Komisyonu yetkilileri ve uzman-
lar tarafından Horizon 2020 Programı’nın içeriği, çağrıları ve
katılım kuralları hakkında bilgi verildi. Bilgi ve iletişim tekno-
lojileri, akıllı şehirler odaklı paralel oturumların yanı sıra araş-
tırmacı dolaşımı ve bireysel araştırma faaliyetlerine yönelik
destekler de tanıtıldı. Ayrıca, çok ortaklı ve KOBİ’lere yönelik
bir proje yazma eğitimi düzenlendi.
Katılım sürecinde gelinen aşama hakkında bilgi veren AB
Bakanlığı Müsteşar Vekili Ahmet Yücel, ülkemizin kapatmış
olduğu tek faslın 25 numaralı “Bilim ve Araştırma” faslı oldu-
ğunu kaydetti ve programa katılımın bu açıdan önemli ol-
duğunu vurguladı.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...44
Powered by FlippingBook