TÜBİTAK Bülten / Sayı 151 - Temmuz 2014 - page 7

7
27. BTYK
27. BTYK
27.BTYK
27.BTYK
27. BTYK
27. BTYK
27. BTYK
27. BTYK
27.BTYK
27. BTYK
27. BTYK
27.BTYK
27.BTYK
27. BTYK
27. BTYK
27. BTYK
27. BTYK
27.BTYK
"Genç ve dinamik nüfusuyla tüm dünyada bilimin, yeni-
liğin ve kalkınmanın öncüsü olabilecek bir ülke potansiyeli
taşımamız en büyük avantajımızdır" ifadesini kullanan Erdo-
ğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin bilgiyle, bilimle
atılan temeller üzerinde yükselmesini sağlamada hepimize
düşen görevler var. Birlik ve beraberlik içinde kararlıkla ça-
lışmalarımızı devam ettirmeli, Ar-Ge'ye yönelik alanlarda
atacağımız sağlam adımlarla Türkiye'nin büyüme hikayesi-
ni yazmayı sürdürmeliyiz. 2023 hedeflerimize doğru emin
adımlarla ilerlerken 2053'ü, 2071'i planlamayı ihmal etmiyo-
ruz. Böylesine derinlikli bir perspektifimiz olmadan günlük
olayların, anlık gelişmelerin tüm bu gelişmelerle beraber o
rüzgar önünde sürüklenerek hedeflerimize ulaşamayız. Bu-
nun için biz bir yandan önümüze çıkan sorunlarla mücade-
le ederken asıl geleceğimiz, çocuklarımızın, torunlarımızın
Türkiye'sini kurmanın çabası içindeyiz. Bizim bu millet için
ülke için çok büyük hayallerimiz var. Ulaştığımız hedefler,
hayallerimizi daha da genişletiyor, hedeflerimizi daha da
büyütüyor."
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...44
Powered by FlippingBook