TÜBİTAK Bülten / Sayı 151 - Temmuz 2014 - page 17

17
Yazılım Projeleri Yarışması da bilişim teknolojilerini yeni-
likçi ve girişimci bir şekilde kullanarak ülkemizin sorunlarına
çözüm üreten lisans öğrencilerine yönelik düzenleniyor. Bil-
gi ve becerilerin geliştirilmesi de teşvik ediliyor. Yarışma, bi-
limsel çözümler, akıllı ve teknolojik çözümler, sosyal yaşam
ve eğlence uygulamaları ile açık kaynaklı yazılım uygulama-
ları olmak üzere dört kategori şeklinde gerçekleştiriliyor.
2242-Lisans Öğrencileri Yazılım
Projeleri Yarışması
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...44
Powered by FlippingBook