TÜBİTAK Bülten / Sayı 151 - Temmuz 2014 - page 15

15
T
ÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (Bİ-
DEB) tarafından düzenlenen “2241/B Sanayi Odaklı
Lisans Bitirme Proje Yarışması”, “2238 Üniversite Giri-
şimcilik ve Yenilikçilik Yarışması” ve “2242 Lisans Öğrencileri
Yazılım Projeleri Yarışması”na bu yıl 1007 proje başvurusu
alındı.
Üniversite öğrencilerini temel ve uygulamalı bilimlerde
çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen ya-
rışmalarda finale kalan eserler, 23-24 Haziran tarihlerinde
Congresium Ankara ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sara-
yı’nda sergilendi. Finalde dereceye giren projeler, düzenle-
nen törenle ödüllendirildi.
Törende konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altun-
başak, Türkiye'nin orta gelir tuzağından çıkarak, süper lige
yükselebilmesinin tek yolunun Ar-Ge, girişimcilik ve inovas-
yondan geçtiğini söyledi.
Türkiye'nin 2010'da, 1960 yılında olduğu gibi orta gelirli
ülkeler düzeyinde bulunduğuna dikkat çeken Altunbaşak,
şunları kaydetti: "Son 10 yılda çok hızlı mesafe kat ettik ama
yavaş gittiğimiz dönemler de olduğu için orta düzeyde bir
ülke olarak gözüküyoruz. TÜBİTAK olarak yaptığımız her işte
Ar-Ge, girişimcilik ve inovasyon konseptine önem veriyoruz.
Girişimci bir üniversite sistemi oluşturmak zorundayız. Başka
yolumuz yok. 50 yıl sonra Türkiye'nin ilk 5 ekonomi içinde
yer alması için girişimci bir nesil yetiştirmemiz gerekir. Bu tip
yarışmalarla girişimcilik kültürünü yaymak istiyoruz."
Öğrencilere bir müjdesi olduğunu belirten Prof. Altunba-
şak, bu yıl yeni bir burs programı başlattıklarını bildirdi. Al-
tunbaşak, üniversite sınavında ilk 10 bine giren ve ikinci ana
dal olarak fizik, kimya, matematik, biyoloji bölümlerini seçen
herkese aylık 750 lira, tek dal olarak bu bölümlerden herhan-
gi birini seçenlere ise 2 bin lira burs vereceklerini ifade etti.
Altunbaşak, burs programının kapsamını sosyal bilimleri de
içerecek şekilde genişletmeyi düşündüklerini söyledi.
Prof. Altunbaşak, konuşmasının ardından yarışmada bi-
rinci olan öğrencilere ödüllerini verdi. İkincilere ödüllerini
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Necati Demir ve üçüncü
olan öğrencilere de ödüllerini BİDEB Başkan Vekili Nursel Üs-
tünsoy verdi.
Üç ayrı yarışmanın dokuz farklı kategorisi için birinci olan
öğrencilere 10 bin, ikincilere 7 bin 500, üçüncülere ise 5 bin
lira para ödülü verildi. Ayrıca Sanayi Odaklı Lisans Bitirme
Projeleri Yarışması’nda Yarışma Yürütme Komitesi’nin belir-
lediği 14 farklı alt alanda toplamda 14 proje ödüllendirildi.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...44
Powered by FlippingBook