TÜBİTAK Bülten / Sayı 151 - Temmuz 2014 - page 21

21
TÜBİTAK - Türkmenistan İşbirliği
Protokolü İmzalandı
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhame-
dov’un, Çankaya Köşkü’nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü
ziyareti kapsamında, TÜBİTAK ile Türkmenistan Bilimler Aka-
demisi arasında İşbirliği Protokolü imzalandı.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ve Türkmenis-
tan Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Gurbanmurat Mezilov
tarafından imzalanan İşbirliği Protokolü, iki kurum arasında
aktif işbirliği yapılmasına imkân tanıyacak.
Bu kapsamda, Türk ve Türkmen bilim insanları arasında
gerçekleştirilecek ortak Ar-Ge projelerine ve ortak çalıştayla-
ra destek sağlanabilmesi, ayrıca iki ülke arasında bilim insanı
değişiminde bulunulması ve bilimsel/teknolojik bilgilerin
paylaşımı mümkün olacak.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...44
Powered by FlippingBook