TÜBİTAK Bülten / Sayı 151 - Temmuz 2014 - page 16

16
Bülten
Girişimcilik kültürünün gençler arasında yaygınlaşmasını
amaçlayan Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması’nda, üniver-
site öğrencilerinin fikirlerinin hayata geçirilmesine destek
sağlanıyor. Yarışmaya ön lisans, lisans, lisansüstü ve Açık Öğ-
retim fakülteleri öğrencileri başvurabiliyor. Yarışma genel,
teknoloji ve sosyal girişimcilik olmak üzere üç kategoride
düzenleniyor.
Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Yarışması’nda
ise bitirme tezi aşamasındaki lisans öğrencilerinin hazırladı-
ğı, sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen bitirme pro-
jeleri yarışıyor. Bu yarışma kapsamında sanayide uygulama
potansiyeli olan ürün, yöntem, süreç iyileştirme veya geliş-
tirmeye yönelik araştırma konularındaki projeler değerlen-
diriliyor. Yarışma, ürün, süreç geliştirme ve alan özel ödülleri
olmak üzere 3 kategoriden oluşuyor.
2238-Üniversite Girişimcilik ve
Yenilikçilik Yarışması
2241/BSanayi Odaklı Lisans
Bitirme Projeleri Yarışması
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...44
Powered by FlippingBook