TÜBİTAK Bülten / Sayı 151 - Temmuz 2014 - page 20

20
Bülten
Bakan Işık, TÜBİTAK BUTAL’ı
Ziyaret Etti
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu
ve BUTAL Müdürü Sedat Aktaş’ın hazır bulunduğu ziyaret-
te, BUTAL’ın görevleri, test ve analiz faaliyetleri, muayene ve
uluslararası eğitim hizmetleri tanıtıldı. Ayrıca, BUTAL’ın sahip
olduğu akreditasyon, çevre yeterlik ve kalite belgeleri ile Av-
rupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) tarafından verilen ‘Bursa
Kalite Başarı Ödülü’ne değinilerek, Kalkınma Bakanlığı des-
teğiyle yürütülen “Eser Bileşen Karakterizasyonu ve Değer-
lendirilmesi” projesi hakkında bilgi verildi. Özellikle çevre
ve insan sağlığı açısından önem arz eden ve halen bir kısmı
yurtdışına gönderilen emisyon örneklerinde Dioksin-Furan
analizlerinin yakın bir gelecekte BUTAL’ da da yapılabilece-
ğine işaret edildi. Bu amaçla alınan cihazlar sayesinde, yer-
lileştirilmiş test ve analiz hizmetlerine katkı sağlanabileceği
vurgulandı.
Bakan Işık, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte TÜBİ-
TAK BUTAL’ın Malzeme-Tekstil, Kimya-Çevre ile Gıda ve Tarım
Kimyası laboratuvarlarını gezerek görevlilerden çalışmalarla
ilgili bilgi aldı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı’nı (BUTAL) ziyaret
ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...44
Powered by FlippingBook