TÜBİTAK Bülten / Sayı 151 - Temmuz 2014 - page 10

10
Bülten
Horizon 2020 Ulusal Açılış Pr
Avrupa Birliği’nin (AB) yeni dönem araştırma ve yenilik Çerçeve Programı Horizon 2020’nin ulusal açılış
etkinliği, İstanbul’da gerçekleştirildi.
A
vrupa Birliği Komisyonu’nun bilim ve teknoloji ala-
nındaki çalışmaları desteklediği, ilki 1984 yılında
başlatılan Çerçeve Programları, 2014-2020 yıllarını
kapsayacak şekilde Horizon 2020 ile devam ediyor. Çerçeve
Programları’na 2002 yılında 6. Çerçeve Programı’ndan itiba-
ren üye olarak katılan Türkiye, şimdi de Horizon 2020 Prog-
ramı’nda yer alıyor.
Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve
Programı Horizon 2020 ile sanayi kuruluşları, KOBİ’ler, bilim
insanları, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri arasında
uluslararası araştırma ve yenilik faaliyetlerinin yanında birey-
sel araştırma ve yenilik projeleri de desteklenecek.
Horizon 2020 Programı, 79 Milyar Avro’luk bütçesi ile bi-
limde mükemmeliyete ulaşmak, lider teknolojiler üreterek
geleceğin yatırımlarına yön vermek, enerji, sağlık, güvenlik
gibi alanlarda insanlığın ortak problemlerine çözüm arama
hedeflerine hizmet edecek nitelikte tasarlandı.
2014-2020 yılları arasında yürütülecek Horizon 2020 Prog-
ramı’nın ulusal açılış etkinliği, 4-5 Haziran 2014 tarihlerinde
Hilton İstanbul Bosphorus Oteli’nde düzenlendi. Etkinliğe,
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...44
Powered by FlippingBook