TÜBİTAK Bülten / Sayı 151 - Temmuz 2014 - page 6

6
Bülten
tıbbi cihaz, tıbbi malzeme ihtiyacının yüzde 20'sini, yurt içi
ilaç ihtiyacının yüzde 60'ının yerli üretimle karşılanmasını
hedefliyoruz. Sağlık hizmetlerinde kendi önceliklerimiz ve
hassasiyetlerimize uygun olarak biyoteknoloji odaklı atılım-
ları gerçekleştirme mecburiyetinde olduğumuz bilinciyle
hareket ediyoruz."
"Treni kaçırmaya asla niyetimiz yok"
"Bilim teknoloji alanında bu treni kaçırmaya asla niyetimiz
yok" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Çok açık ki
Türkiye olarak 12 yıl öncesinin Türkiye'si değiliz. Birçok alan-
da olduğu gibi bilim teknoloji, yenilik alanında da tarihi bir
atılım içindeyiz. Son yıllarda yaşanan o sıçramayla ülkemiz,
2000 yılında 3,4 milyar lira olan Ar-
Ge harcamasını 2012 yılında 13 milyar
liranın üzerine çıkardı. Ar-Ge harcamasının
GSYİH oranı, yaklaşık iki katına çıkarak 2000 yı-
lındaki yüzde 0,48 oranından, 2012 yılında yüzde
0,92 oranına ulaştı. Yeterli mi, yeterli değil. Bunun daha
da artması lazım. Bilim teknoloji ve yenilik atılımlarımızın
en önemli sonuçlarından biri de özel sektörün bu alandaki
çalışmaları önem arz etmeye başladı. Özel sektörün Ar-Ge
harcamaları, 2012 yılında 5,9 milyar liraya ulaşarak 2000
yılı değerinin 5 katına çıktı. Yine 2012 yılında tam zaman eş
değer Ar-Ge personeli sayısı 105 bine, araştırmacı sayısı 82
bine ulaştı. Bunlar 2000 yılındaki değerlerin 4 katı."
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...44
Powered by FlippingBook