Genel Bilgi

Türkçe

Önemli Hususlar

Proje başvurusu yapılabilmesi için, sermaye şirketi statüsünde bulunan her bir kuruluşta proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip asgari bir proje personelinin, üniversite veya eğitim ve araştırma hastaneleri için ise doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip en az bir proje personelinin bulunması zorunludur.

Süreç

Ulusal başvurular iki aşamalı yapılacaktır. İlk aşamada ön proje başvurusu PRODİS üzerinden kuruluş bazlı önkayıt süreci tamamlandıktan sonra TÜBİTAK’a gönderilecektir. Ön proje başvurularının teknik uygunluk ve finansal uygunluk kontrollerinden oluşan ulusal ön uygunluk incelemesi yapılacaktır. Ulusal ön uygunluk incelemesi sonucunda uygun bulunan başvurular uluslararası değerlendirme aşamasına geçecektir.

Destek Kapsamı

Projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak destek oranı ile desteklenir. Çağrı kapsamında uygulanacak destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için %75, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüleri için %100’dür.

 

Program kapsamında desteklenen ve desteklenmeyen giderler için çağrı duyurusunu inceleyiniz.

Genel Bilgi

Solar Driven Chemistry (Güneşe Dayalı Kimya), güneş enerji kimyası alanında ortak çalışmaları desteklemek amacıyla DFG (Alman Araştırma Vakfı) tarafından başlatılan bir girişimdir. Kendi kendini idame eden bir yapıya sahip olan girişimde Finlandiya, Fransa, Almanya, Polonya, İsviçre ve Türkiye yer almaktadır.  

Destek Kapsamı

Bu program kapsamında hibe destek olarak; oluşturulacak burs programı bütçesinin Avrupa Komisyonu tarafından en fazla %50 oranındaki kısmı fonlanmaktadır. Destek kapsamında burs programı bütçesinin kalan kısmı TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Geçmiş Dönem Verileri

2022 yılı 1. Dönemde Bilimsel Değerlendirmeye giren 849 kişiden 415’inin desteklenmesi uygun görülmüştür. Destek oranı %48,88’dir. 

2022 yılı 1. dönem başvurularına dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

Başvuruda bulunan 861 kişiden 849’u bilimsel değerlendirmeye alınmıştır. Toplamda 415 kişi desteklenmiştir. Başvuruda bulunan adayların %48,19’u, bilimsel değerlendirmeye giren adayların %48,88’i desteklenmiştir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Genel Bilgi